w ,

Brexit: pierwsze szczegóły Wielkiej Ustawy Uchylającej

David Davis przedstawił w trakcie czwartkowego wystąpienia w Izbie Gmin tak zwaną Białą Księgę. Znajdują się w niej rządowe plany dotyczące przekształcenia unijnego prawa w brytyjskie przepisy.

Na 39 stronach Białej Księgi przedstawiono najważniejsze punkty Wielkiej Ustawy Uchylającej, która ma zakończyć zależność UK od prawa Wspólnoty. Ze słów Davisa wynika, że pierwszym krokiem będzie uchylenie obowiązującej ustawy o Wspólnotach Europejskich (dokument pochodzi z 1972 roku), co będzie jednoznaczne z przywróceniem ustawodawczych kompetencji Wielkiej Brytanii. Kolejny etap to przepisanie (wraz z naniesieniem zmian) prawa unijnego. Ma to ułatwić działanie firmom i sprawić, że zmiana prawa nie nastąpi w „ciągu jednej nocy”.

Wielka Ustawa Uchylająca ma docelowo pomóc w zapewnieniu pewności i stabilności na wszystkich obszarach i sprawić, że wyjście z Unii będzie „łagodne i uporządkowane”. Davis podkreślił, że rządy w Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej także będą mogły (czasowo) wprowadzić techniczne zmiany za pomocą przepisów prawa wtórnego, a przez to – dopasować dotychczas obowiązujące przepisy do nowej rzeczywistości. Brexit Minister podkreślał także, że po opuszczeniu Wspólnoty Wielka Brytania nie będzie objęta prawną jurysdykcją Trybunały Sprawiedliwości UE, ale przyszłe, ewentualne spory dotyczące unijnych przepisów przeniesionych do prawa krajowego będą rozstrzygane z uwzględnieniem wyroków wydanych przez Trybunał przed Brexitem.

Foto: Wiki, lic. CC, @arlesmari

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kolorowi nie wynajmą mieszkania. Wszystko przez zapach…

Heritage Transport Show, czyli klasyczne autobusy, stare silniki i retro auta w Detling