w , , ,

Co piąte dziecko w UK miewa koszmary z obawy przed zmianą klimatu i zanieczyszczeniem środowiska

Nowe badania sugerują, że rośnie liczba brytyjskich dzieci odczuwających eco-anxiety, czyli niepokój związany ze zmianami klimatu czy (ogólnie) zanieczyszczeniem i postępującym wyniszczeniem środowiska.

Aby dowiedzieć się, jak brytyjskie dzieci reagują na kwestie związane ze zmianami klimatu, dziennikarze BBC Newsround zlecili tematyczne badanie. Ankietę obejmującą 2 000 dzieci w wieku od 8 do 16 lat przeprowadziła firma Savanta-ComRes.

80 procent respondentów przyznało, że problem zmian klimatu jest dla nich ważny, a ponad jedna trzecia stwierdziła, że wspomniane zagadnienie jest dla nich bardzo ważne. Prawie trzy czwarte (73 procent) badanych dodało, że martwią się obecnym stanem planety, z czego 22 procent stwierdziło, że „bardzo się martwi”.

Zapytane o to, jak widzą swoją przyszłość, dzieci w większości (58 procent) stwierdziły, że martwią się wpływem, jaki zmiany klimatu będą miały na ich życia, gdy będą starsze. Prawie co piąty respondent (19 procent) przyznał się do miewania koszmarów nocnych związanych ze zmianą klimatu i postępującym wyniszczeniem i zanieczyszczeniem środowiska. 17 procent dzieci stwierdziło, że ich obawy o stan planety wpłynęły na codzienne nawyki związane ze snem i jedzeniem.

Biorące udział w badaniu dzieci zapytano też o to, co sądzą o działaniach podejmowanych przez dorosłych w celu rozwiązania problemu zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska. Dwoje na pięciu respondentów (41 procent) przyznało, że nie ufa dorosłym w tej kwestii. Dodatkowo, prawie dwie trzecie (64 procent) dzieci stwierdziło, że światowi przywódcy nie słuchają w wystarczający sposób i z należytą uwagą głosów młodych ludzi.

Emma Citron, konsultantka medyczna do spraw psychologi dziecięcej, powiedziała, że ​​młodym ludziom często trudno jest pogodzić się ze skalą problemu zmian klimatu i czymś, co często wydaje się być brakiem reakcji na problem ze strony rządów i światowych liderów.

„Osoby publiczne, takie jak David Attenborough i Greta Thunberg, pomogły młodym ludziom wyrażać swoje obawy. Jako dorośli musimy ich słuchać i dać prawo do prowadzenia dyskusji w szkołach i lokalnych społecznościach – tak, aby pozwolić im na zaangażowanie się w pozytywne zmiany” – stwierdziła Citron. Zdaniem specjalistki, dzieciom i młodzieży zaniepokojonej zmianami klimatu należy się wsparcie i wyważona rozmowa. „Powinniśmy im raczej przekazywać pełne nadziei i wyważone wiadomości na temat przyszłości oraz zapewnić, że otrzymają odpowiednią pomoc profesjonalną, jeśli ich niepokój związany ze zmianami klimatu osiągnie zbyt wysoki poziom” – poradziła Emma Citron.

 

Foto: Anders Hellberg / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rządowy plan walki z koronawirusem w UK. Co zakłada? (Najważniejsze punkty)

Koronawirus. Jak przygotować zapasy na 10 dni?