w , ,

Czym jest job retention bonus i jakie będą jego zasady?

Brytyjski Kanclerz Skarbu (The Chancellor) ogłosił wprowadzenie nowego planu zatrudnienia na 2020 rok. Jednym z kluczowych elementów tego planu jest nowa premia dla pracodawców, którzy przywrócą do pracy osoby przebywające na urlopie forlough. Jeżeli pracodawca zapewni takim osobom pracę do końca stycznia 2021 roku, firma uzyska premię w wysokości 1000 funtów za każdego utrzymanego pracownika. Szczegóły dotyczące tego rozwiązania zostały opublikowane pod koniec lipca.

Dlaczego wprowadzenie nowego Plan for Jobs 2020 było konieczne?

Światowa gospodarka już od kilku miesięcy walczy z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Rządy poszczególnych krajów robią wszystko, aby ich obywatele nie zostali dotknięci skutkami spowolnienia gospodarki. W Wielkiej Brytanii przez kilka miesięcy funkcjonował tryb forlough, który zapewniał pracodawcom możliwość ogłoszenia czasowej przerwy w pracy. Podczas tego okresu pracownicy musieli udać się na przymusowy urlop, a ich wynagrodzenia były opłacane głównie z budżetu państwa. Jednak w październiku kończy się ważność trybu forlough.

Decyzja o zakończeniu przymusowych urlopów była argumentowana tym, że pracownikom należy dać możliwość decydowania o swojej przyszłości. Jest to bardziej efektywne rozwiązanie dla gospodarki niż trzymanie takich osób na przymusowych urlopach. Niemniej zakończenie trybu forlough nastąpiło wraz z wprowadzeniem nowego planu zatrudnienia – Plan for Jobs 2020.

Pełną treść tego dokumentu można znaleźć na brytyjskiej stronie rządowej. Dla pracodawców szczególnie istotna okazała się informacja o nowej premii, którą będą mogły otrzymać firmy.

Job retention bonus – jakie będą jego warunki?

Szczegóły dotyczące nowej premii dla pracodawców ukazały się pod koniec lipca. Głównym założeniem tego bonusu jest przyznanie firmom 1000 funtów za każdego pracownika, który zostanie przywrócony do pracy z przymusowego urlopu. Co istotne, premie będą wypłacane od lutego 2021 roku. Oznacza to, że pracownik musi zostać na swoim stanowisku przynajmniej do końca stycznia 2021 roku. W przeciwnym razie job retention bonus nie zostanie przyznany.

Oczywiście wspomniana kwestia zatrudnienia stanowi tylko jeden z warunków. Oprócz tego dany pracownik musi zarabiać średnio 520 funtów miesięcznie przez cały okres przywrócenia do pracy. W niektórych branżach jest to dolna granica zarobków uprawniających do uzyskiwania świadczeń. Co więcej, pracownik musi wykazać regularność dochodów w każdym kolejnym miesiącu.

Ważnym ograniczeniem jest również fakt, że pracownik nie może przebywać w pracy na zasadzie okresu wypowiedzenia. Jeżeli do tego dojdzie, premia zostanie cofnięta. Identyczna sytuacja będzie mieć miejsce wtedy, gdy pracownik straci stanowisko tuż przed wypłatą premii.

Tym samym job retention bonus to inicjatywa kierowana głównie do pracodawców, którzy nie ponoszą zbyt dużych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Niemniej realna wysokość wypłacanego wynagrodzenia nie wpływa na możliwość uzyskania bonusu!

Jak job retention bonus wpłynie na brytyjski rynek pracy?

Każda inicjatywa mająca nieść pomoc pracodawcom w dobie pandemii koronawirusa jest bardzo ważna. Niektórzy zastanawiają się jednak nad tym, jaki będzie faktyczny wpływ opisanej premii na rynek pracy w Wielkiej Brytanii.

Czy job retention bonus uchroni pracowników przed masowymi zwolnieniami? To zależy. Na pewno dodatkowe 1000 funtów premii odegra dużą rolę w przypadku osób, których wynagrodzenie stoi na niskim poziomie. Wówczas uzyskane pieniądze umożliwią pokrycie nawet połowy wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem danego pracownika. Jednak w przypadku osób zarabiających znacznie większe pieniądze – wspomniany bonus może nie mieć większego znaczenia dla pracodawcy.

Pewne wątpliwości rodzi również schemat przepływu pieniędzy. W przypadku trybu forlough pracownik udawał się na przymusowy urlop, a jego wynagrodzenie było opłacane z budżetu państwa. Co prawda, te pieniądze trafiały najpierw do pracodawcy, jednak ten musiał przekazać je pracownikowi. Tymczasem w przypadku job retention bonus na ten momentnie ma wymogu dotyczącego przekazania premii. Oznacza to, że pracodawca może przeznaczyć uzyskane pieniądze wyłącznie na opłacenie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Należy mieć również na uwadze fakt, że obecna sytuacja epidemiologiczna jest bardzo dynamiczna. Co jasne, ogólnokrajowy lockdown jest mało prawdopodobny, ale lokalne obostrzenia zapewne będą miały miejsce. Tym samym job retention bonus będzie wówczas ważnym wsparciem dla pracodawców.

Podsumowanie

Wiele wskazuje na to, że job retention bonus będzie wsparciem jedynie dla firm, które oferują pracownikom niższe wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku nawet dodatkowe środki nie wyrównają rosnących kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. To z kolei oznacza, że część pracodawców może kontynuować planowane zwolnienia. Z ostateczną oceną premii należy się jednak wstrzymać do czasu, gdy ruszy wypłata pieniędzy. Dopiero wtedy będzie można rzetelnie ocenić jej realny wpływ na brytyjski rynek pracy.

Od redakcji:

Szczegóły dotyczące tego programu są w trakcie opracowania przez nasz „szacowny rząd” jak tylko pojawią się nowe informacje z potwierdzoncyh źródeł artykuł będzie uaktualniany.


Dodaj komentarz

Czy można uzyskać odszkodowanie za zaniedbanie medyczne w UK?

jak zostac kierowca w UK

Praca w UK. Jak zostać kierowcą ciężarówki w Wielkiej Brytanii?