w , , ,

Dzięki nowym pomysłom ministerstwa edukacji dzieci w UK spędzą więcej czasu w szkole

Okazuje się, że w najbliższym czasie brytyjski system edukacji ponadpodstawowej przejdzie oczekiwaną od dawna przemianę – rząd podjął decyzję o przedłużeniu czasu pobytu młodzieży licealnej w szkołach o godzinę. Stanowi to zerwanie z wielowiekową wiktoriańską tradycją, zgodnie z którą dzień szkolny trwa do 15:30.

Samo wydłużenie pobytu w szkole nie jest żadnym zaskoczeniem, gdyż to rodzice w większości nawoływali do dostosowania widełek czasowych, korespondując z trybem pracowniczym. Jedynym problemem, który spędza obecnie sen z powiek dyrekcji wielu szkół i organizacji edukacyjnych sprofilowanych na nauczanie licealne to kwestia finansowania dodatkowej godziny i przymus znalezienia ponadprogramowej kwoty w budżecie. Wedle nowelizacji ustawy o szkolnictwie, godzina dodana do dziennego limitu czasowego musi być przeznaczona na dokształcanie zgodne z zainteresowaniami uczniów. Nakłada to na dyrekcje placówek oświatowych przymus organizacji konkretnych zajęć pozalekcyjnych – sportowych, artystycznych czy naukowych.

Przed problemami z finansowaniem newralgicznych dla budżetu wielu szkół zajęć przestrzegał sekretarz generalny Narodowego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół, Russell Hobby: „To, że przeważająca część placówek edukacji ponadpodstawowej pustoszeje po 15:30 powinno być uznane za relikt przeszłości. Tak skonstruowany dzień szkolny jest zupełnie niedostosowany do wymogów dzisiejszej Wielkiej Brytanii, szczególnie w relacji do dnia pracowniczego. Niestety, zatwierdzona zmiana będzie kosztować budżet państwa duże kwoty, przeznaczone na sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych. To obciążenie musi w większości przejąć budżet państwa, gdyż fundusze własne szkół są zazwyczaj bardzo ograniczone. Zrzucenie finansowej odpowiedzialności na szkoły mogłoby doprowadzić do ich nierentowności”.  

Według stowarzyszeń edukacyjnych stworzenie dodatkowej godziny dla poszerzenia wiedzy dzieci i rozwijania ich pasji jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że wiele szkół wprowadziło już wcześniej taką opcję, finansowaną najczęściej z budżetu placówki i przez rodziców dzieci.

W czwartek, 17 marca Kanclerz Skarbu George Osborne ogłosił też również plan dofinansowania systemu edukacji tzw. średniego szczebla pulą 1,5 miliarda funtów rocznie w celu poprawy jakości kształcenia, które w europejskich rankingach zajmuje dalekie miejsca w stosunku do innych krajów UE.

Foto: Wikipedia (lic. CC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Niewydolność brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Pedofil z RAF-u po raz trzeci za kratkami!

W Londynie wystawa o roli polskich matematyków w złamaniu kodu Enigmy