w

Ile trzeba zapłacić prawnikowi z UK za pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Odpowiedź na pytanie, ile trzeba zapłacić prawnikowi w Wielkiej Brytanii, może wielu zadziwić. Otóż w większości przypadków nie trzeba płacić nic.. Jak to możliwe?

Nie każdego stać na prawnika

Niestety bardzo często zdarza się, że ofiary wypadków rezygnują z ubiegania się o odszkodowanie, mimo, że bardzo by im ono pomogło poradzić sobie z niespodziewanymi kosztami, jakie są następstwem wypadku. Powodem takiego stanu rzeczy jest obawa, że gdy pójdą z tą sprawą do prawnika, ten zażyczy sobie sowitą sumę pieniędzy, i to płatną z góry.

Dołączając koszty prawnika do strat i wydatków, jakie ponieśliśmy przez wypadek, mamy przed sobą wizję ogromnych wydatków. Jednak te obawy w większości są nieuzasadnione. Prawnicy wiedzą, w jakich sytuacjach znajdują się poszkodowani w wypadkach, dlatego by wyjść naprzeciw potrzebom swoich klientów, powstała zasada „No Win, No Fee”.

Na czym polega „No Win, No Fee”?

No Win, No Fee oznacza dosłownie „Brak wygranej, brak kosztów”, co mówi samo za siebie – wszelkie opłaty za usługi prawnika zostaną pokryte dopiero po wygranej sprawie, czyli po uzyskaniu przez nas rekompensaty. Dla prawników oznacza to, że biorą całe ryzyko na siebie. Dopóki nie osiągną sukcesu, sami opłacają wszelkie konieczne do pokrycia koszty. Nie oznacza to jednak, że prawnik będzie wykonywać swoje obowiązki niestarannie, bo przecież „za darmo”. Wręcz przeciwnie, a to dzięki specjalnej umowie, którą się podpisuje.

Conditional Fee Agreement (CFA)

Mowa tutaj o Conditional Fee Agreement, czyli w skrócie CFA. W dokumencie tym przy ustaleniach na zasadach „No Win, No Fee” nie wymienia się konkretnej kwoty, jaką życzy sobie prawnik za swoje usługi, ale określony jest w niej jedynie procent, jaki prawnik otrzyma z puli odszkodowania. W ten sposób im większą wysokość odszkodowania wywalczy dla nas, tym więcej sam zarobi.

Dlatego nie warto obawiać się podpisywania CFA, myśląc, że „przecież nic nie ma za darmo”. Obie strony sporo na tym zyskują. Zasada „No Win, No Fee” nie tylko jest bardzo korzystna dla poszkodowanych w wypadkach, ale również dla prawników – sprawia, że mają o wiele więcej klientów, a zarobek z reguły sporo przewyższa wkład wykonanej pracy.

Jak wysoki procent może zażyczyć sobie prawnik?

Według prawa wynagrodzenie prawnika ustalone poprzez CFA nie może przekraczać 25% uzyskanej w ramach odszkodowania rekompensaty. Ustalenie to ma moc prawną i zapobiega nadużyciom ze strony prawników, ponieważ odszkodowanie ma na celu przede wszystkim zrekompensować poszkodowanemu w wypadku wszelkie straty, jakie musiał ponieść.

Wypadki zawsze wiążą się z doznaniem jakichś urazów, które z kolei przekładają się na koszty lekarzy, rehabilitacji, leków, a także często oznaczają opuszczanie dni pracy i utratę części zarobków. Czasem stan zdrowia po wypadku w ogóle nie pozwala na kontynuowanie swojej ścieżki zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Syn Polki z UK ma zostać adoptowany przez parę gejów. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada interwencję

Ujawniono tożsamość Polaka – bohatera z London Bridge