w

Jak ocenić kompetencje tłumacza przysięgłego?

Zdarza się, że potrzebujmy skorzystać z tłumacza przysięgłego. Jeśli nie robimy tego często, możemy mieć problem z oceną jego kompetencji.

Zawód tłumacza przysięgłego

Kim jest tłumacz przysięgły i co rożni go od zwykłego tłumacza? Tłumacz na co dzień zajmuje się na przykład przekładem książek, artykułów, wykonywaniem tłumaczeń na użytek własny klientów. Tłumacz przysięgły z kolei jest pewnego rodzaju urzędnikiem państwowym. Tłumaczenia opatruje pieczątką, nadającą im moc prawną. Takich uprawnień nie ma zwykły tłumacz. Dlatego też, jeśli potrzebujemy tekstu, przekładu o bardziej oficjalnym charakterze, musimy uzyskać odpowiednią wersję językową danego dokumentu – udamy się do tłumacza przysięgłego.

Warto wspomnieć, że jeśli dysponujemy zagranicznym dokumentem, przesłanką zezwalającą na jego uznanie w języku oryginalnym nie będzie znajomość tego języka przez konkretnego urzędnika. Prawo wymaga tłumaczenia i to właśnie takiego, które opatrzone będzie wspomnianą pieczątką.

Jak zostać dobrym tłumaczem przysięgłym

Zawód tłumacza przysięgłego definiuje ustawa. Znajdziemy w niej dokładny opis kryteriów, które należy spełnić, a także spis wymagań odnośnie nabywania uprawnień. 

Żeby zostać tłumaczem przysięgłym należy posiadać obywatelstwo polskie, innego kraju członkowskiego UE lub EFTA. Konieczna jest także biegła znajomość języka polskiego oraz ukończenie uczelni wyższej, potwierdzone dyplomem. Nie musi być to kierunek związany z językami obcymi, nie można natomiast zostać tłumaczem przysięgłym bez studiów. Wśród wymogów znajdziemy również bycie osobą niekaraną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Niezbędne jest też zdanie państwowego egzaminu. Składa się on z dwóch etapów – pierwszym z nich jest tłumaczenie pisemne z polskiego na wybrany język, a także na odwrót, drugim – tłumaczenie ustne, którego dokonuje się na tych samych zasadach.

W czasie etapu pisemnego tłumaczy się w sumie 4 teksty, z których co najmniej jeden ma charakter urzędniczy, prawny lub sądowniczy. Dobrze jest więc znać słownictwo profesjonalne. Na etapie pisemnym można korzystać z własnych słowników. Po pozytywnym zaliczeniu części pisemnej można przystąpić do etapu ustnego, na którym dokonuje się tłumaczenia konsekutywnego oraz tłumaczenia a vista.

Zdanie egzaminu pozwala na złożenie ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości i uzyskanie wpisu do listy tłumaczy przysięgłych.

Żeby być dobrym tłumaczem przysięgłym, warto stale poszerzać słownictwo, szczególnie branżowe. Warto też możliwie często brać udział w wydarzeniach, gdzie potrzebny jest tłumacz – pozwala to w praktyce wciąż udoskonalać nasze zdolności.

Więcej szczegółów na temat tego jak zostać tłumaczem przysięgłym, dostępnych jet na stronie https://dogadamycie.pl/blog/jak-zostac-tlumaczem-przysieglym/.

Tłumacze przysięgli online

Oczywiście istnieje możliwość zamówienia tłumaczenia wygodnie, z domu – online. 

Tłumaczy przysięgłych online znajdziemy na stronie https://dogadamycie.pl/nasze-uslugi/tlumaczenia-przysiegle. Podczas zamówienia można też dogadać się na szybką wysyłkę gotowego dokumentu kurierem. Dzięki temu, jeśli zamawiamy tekst online, możemy spodziewać się, że całość zostanie zrealizowana sprawnie i możliwie szybko. Jak dostarczyć teksty do tłumaczenia? Wystarczy wypełnić formularz, wysłać skan i gotowe.

Jak ocenić kompetencje tłumacza przysięgłego

Wybierając tłumacza przysięgłego sprawdźmy czy figuruje on na liście ministerialnej. Będziemy mieć wtedy pewność, że zlecamy tłumaczenie osobie z uprawieniami. Ponadto, warto poczytać opinie w internecie – pozwolą nam się one zorientować w jakości pracy danej osoby. Należy też zdawać sobie sprawę z tego, iż tłumaczenie zabiera czas, szczególnie jeśli jest bardziej skomplikowane, nie oczekujmy więc, że gotowy tekst wysokiej jakości na drugi dzień. 

Więcej informacji na temat tłumaczy przysięgłych dostępnych jest na stronie https://dogadamycie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Native speaker czy tłumacz – komu zlecić tłumaczenie?

Jak zachęcić dziecko do wizyty u dentysty?