w ,

Jak walczyć z Hate Crime w Wielkiej Brytanii?

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org

Zbrodnia nienawiści – tak nazywa się zjawisko Hate Crime, określane jako akt przemocy werbalnej lub fizycznej, znajdujący swoje źródło w antyspołecznych uprzedzeniach względem pewnych grup społecznych.

Hate Crime najczęściej wiąże się z dyskryminacją powstałą między innymi z uwagi na płeć, religię, rasę, czy chociażby orientację seksualną.  Przestępstwa tego typu są dość powszechne w Wielkiej Brytanii i postuluje się ich niezwłoczne zgłaszane policji  (samo zgłoszenie może nastąpić także online, więcej pod linkiem: http://report-it.org.uk/your_police_force). Pomimo tego, iż przestępstwa te są ścigane przez policję tylko w przypadku, gdy faktycznie zaistniały, a więc kiedy doszło do złamania prawa, jej zawiadomienie w każdym przypadku może przyczynić się do zmniejszenia eskalacji wszelkich zachowań tego typu. Warto pamiętać, że zgłoszenie przestępstwa nienawiści jest bardzo istotne, bo dzięki temu policja ma możliwość zbadania zakresu ich występowania w danej okolicy.

Jak wskazano na stronie internetowej www.gov.uk, wśród zbrodni nienawiści wymienia się:

  • Groźby
  • Napaść
  • Rozbój
  • Uszkodzenie mienia
  • Podżeganie do popełnienia przestępstw z nienawiści
  • Molestowanie

Poza wskazanym spisem, wyróżnia się także przemoc w rodzinie, obraźliwe wiadomości telefoniczne lub tekstowe, nadużycia w Internecie, dyskryminujące plakaty i graffiti, podpalenia, zastraszanie, a nawet wyrzucanie śmieci do ogrodu. Wszelkie zachowania mogą doprowadzić do cięższych przestępstw, w tym do zgwałcenia i zabójstwa. W momencie klasyfikacji incydentu jako przestępstwa, automatycznie zwiększana jest także odpowiedzialność sprawcy. Niemniej jednak incydenty zainicjowane istnieniem takich cech jak wiek lub też przynależnością do subkultury, co do zasady nie są uważane za przestępstwa nienawiści, choć także powinny zostać zgłoszone. Istnieją także sytuacje, kiedy nękanie ofiar jest procesem długotrwałym, a sprawcą jest niezmiennie ta sama osoba.

Zbrodnie nienawiści nie muszą być wymierzone tylko przeciwko osobie fizycznej, gdyż mogą one dotykać także przedsiębiorstw, a każdy, dosłownie każdy może stać się ich ofiarą (nieistotna bywa przynależność do konkretnej grupy).  Powinny one być zgłaszane niezależnie, czy jesteśmy ich ofiarą, świadkiem, czy może działamy w imieniu innej osoby. Warto pamiętać, iż prześladowania z tytułu niepełnosprawności, rasy, religii, orientacji seksualnej lub tożsamości transpłciowej także zaliczają się do opisywanego zjawiska.

Poza zgłoszeniem za pomocą formularza online, istnieją jeszcze inne sposoby. Wśród nich wymienia się zgłoszenia w nagłych wypadkach (telefonicznie pod numerem 999 lub 112, w zależności od tego, czy niezbędna jest karetka pogotowia), poprzez skontaktowanie się lokalną policją (na posterunku), poprzez pobranie formularza i wysłanie go do lokalnej policji, za pomocą organizacji takich jak Citizens Advice Bureau, a także za pośrednictwem  Crimestoppers (dzwoniąc po numer 0800 555111 lub odwiedzając stronę internetową www.crimestoppers-uk.org).

Co więcej, obecnie funkcjonują organizacje, które swoją działalnością sprzeciwiają się popełnianiu przestępstw nienawiści, a także oferują pomoc ich ofiarom. Jedną z czołowych organizacji jest Stop Hate UK, powołana do zwalczania wszelkich form przestępstw z nienawiści i dyskryminacji na podstawie jakiejkolwiek cechy indywidualnej danej osoby. Zapewnia ona poufność, pomaga w raportowaniu, a także gwarantuje wsparcie dla ofiar, świadków oraz osób trzecich. Statystyki wskazują, iż na przełomie 2011/2012 roku w Wielkiej Brytanii miało miejsce prawie 44.000 przestępstw nienawiści, z czego między innymi prawie 36% były przestępstwami na tle rasowym, 4% na tle orientacji seksualnej, a 1,6% miało podłoże religijne. 83% wszystkich przestępstw odznaczało się użyciem przemocy względem ofiar. Największe natężenie występowania przestępstw odnotowano w Londynie (więcej na: http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/sep/13/hate-crime-england-wales).

Warto zawsze pamiętać o tym, że ofiary przestępstw mają możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia i pomocy od powołanych do tego jednostek. Przykładowo, można skorzystać z Victim’s Infromation Service i w ten sposób uzyskać wsparcie emocjonalne, poradę lub chociażby pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca (wszystko na: https://www.gov.uk/get-support-as-a-victim-of-crime). Jest to niezbędnik dla kogoś po tak ciężkich i nieprzyjemnych doświadczeniach jak Hate Crime.

Foto: Flickr (lic. CC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Jesteś imigrantem? Oni chcą poznać twoją historię

Młodzi rajdowcy z 303 Squadron Team na zawodach Wessex Challenge. Jak im poszło?