w ,

LEGAL AID, czyli darmowa pomoc prawna w UK

Legal aid (jak sama nazwa wskazuje) jest formą pomocy prawnej. Ma ona na celu zmniejszenie lub zniesienie kosztów związanych z postępowaniem przed sądami, trybunałami, a także kosztów mediacji lub też porad prawnych.

Aby uzyskać pomoc na bazie legal aid, należy spełnić jednak pewne przesłanki. Przede wszystkim sprawa, w zakresie której staramy się o uzyskanie świadczenia legal aid musi kwalifikować się do pomocy prawnej. Ponadto, problem, jakiego dotyczy musi być poważy, a ubiegający się o legal aid musi wykazać, że nie jest w stanie opłacić kosztów sądowych. Wniosek o legal aid powinien zostać sformułowany przez właściwego pełnomocnika. Co więcej, usługi pomocy prawnej mogą zostać zrealizowane tylko przez podmioty związane umową z Legal Aid Agency (LAA). Należą do nich niektórzy adwokaci, biura prawne oraz biura porad obywatelskich (o tym jak znaleźć pełnomocnika: https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-rights/legal-system/taking-legal-action/using-a-legal-adviser/).

Świadczenia legal aid uzyskuje się w sytuacjach, w których m.in.:

 • Wnioskodawca lub jego rodzina narażeni na poważne szkody (są ofiarami przemocy domowej – również na tle seksualnym)
 • Wnioskodawcy grozi bezdomność
 • Wnioskodawca jest ofiarą dyskryminacji
 • Wnioskodawca ubiega się o azyl
 • Sprawa wymaga mediacji rodzinnej
 • Dopuszczono się naruszeń praw człowieka.

Można zatem ogólnie stwierdzić, iż ów system, mający na celu udzielenie ludziom pomocy w pokrywaniu kosztów porad prawnych ma zastosowanie po kumulatywnym spełnieniu trzech, głównych warunków – klasyfikacji w zakresie rodzaju sprawy, udokumentowaniu sytuacji finansowej, a także wskazania zakresu problemu. Co ważne, nie jest powiedziane, że legal aid co do zasady pokrywa wszystkie koszty – może bowiem uwzględniać jedynie ich częściową wartość, zaś po ewentualnym wygraniu sprawy i pojawieniu się zysku, zwrócenie kosztów pomocy uzyskanej za sprawą legal aid może okazać się konieczne.

Niektóre z problemów nie są jednak objęte zasięgiem legal aid i w tych sprawach nie ma możliwości uzyskania z tego tytułu świadczeń. Wśród nich wymienia się m.in. osobiście spowodowane uszkodzenie ciała, sprawy przed Sądem Pracy, uszkodzenie własności będące skutkiem nieodpowiedzialnego zachowania, przeniesienie prawa własności czy chociażby zniesławienie.

Samo legal aid dzieli się na poziomy (zróżnicowane z uwagi na konkretne przypadki i wymagany poziom usługi). Wyróżnia się:

 • Legal help (pomoc prawna) – pokrywa koszty fachowych porad prawnych (wskazania praw i potencjalnych rozwiązań, a nawet sporządzanie pisemnych wniosków)
 • Help at court (pomoc w sądzie) – pokrywa koszty reprezentacji (tj. wynajęcia pełnomocnika reprezentującego stronę w sądzie)
 • Family Mediation (mediacja rodzinna) – pokrywa koszty wynajęcia niezależnego mediatora (celem pominięcia postępowania sądowego)
 • Family help (pomoc rodzinna) – pokrywa koszty pomocy lub reprezentacji w sporach rodzinnych
 • Legal Representation (reprezentacja prawna) – dotyczy pokrywania kosztów grupy pewnych spraw cywilnych.

Uwaga! Przyznawanie legal aid jest także możliwe w sytuacjach doraźnych (nie cierpiących zwłoki). Wówczas mamy do czynienia z doraźną reprezentacją prawną.

Zasady przyznawania legal aid w Szkocji i Północnej Irlandii są nieco inne. W Szkocji pomoc prawna udzielana jest przez Szkocką Radę ds. Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board), zaś w Irlandii Północnej – Komisję ds. Usług Prawnych (Northern Ireland Legal Services Commission).

Gdy sprawy, w których wnosimy o świadczenia na bazie legal aid mają miejsce za granicą, możliwe jest uzyskanie pomocy tylko w zakresie spraw cywilnych. Wszelkich informacji udzielają w tym przedmiocie właściwi radcowie prawni.

Reasumując – w ramach legal aid otrzymuje się przede wszystkim porady na temat praw i możliwości, pomoc w negocjacjach i formalnościach, a także, w razie potrzeby – niezbędnego pełnomocnika.

 

Foto: Flick (lic. CC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Nie taki bankrut straszny, jak go malują!

Jak wybrać GP/dentystę w UK?