w , ,

Mam cukrzycę, mieszkam w UK. Co robić?

Czy chorym na cukrzycę przysługują benefity? Kto ma prawo do otrzymania darmowej pompy insulinowej w UK? Co z wizytami domowymi pielęgniarek? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i doradzamy cukrzykom mieszkającym lub planującym wyjazd do Wielkiej Brytanii.

Cukrzyca w Anglii stała się chorobą społeczną. 90 % diabetyków cierpi na cukrzycę  typu II, która wynika z otyłości i niezdrowego trybu życia. Anglicy są najgrubsi w Europie. Już tylko kilka punktów procentowych dzieli ich od Amerykanów. Problem nie dotyczy tylko osób dorosłych, ale noworodków i … zwierząt.

Szacuje się, że liczba osób chorych na cukrzycę osiągnęła ponad 2,8 miliona, jak wynika z danych organizacji Diabetes UK. Leczenie choroby i jej powikłań kosztuje NHS prawie 10 miliardów funtów rocznie. Rząd ruszył z programem walki z otyłością.

Cukrzyca to choroba śmiertelna.  Prowadzi do wielu poważnych powikłań i w konsekwencji do ograniczenia długości życia. Wyróżniamy dwa typy tej choroby. Cukrzyca typu I (stanowi ok. 10% schorzeń), jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Dotyczy głównie dzieci i młodzieży. Jest przebieg jest szybki i agresywny. Leczenie wymaga podawania 4 do 5 dawek insuliny dziennie. Cukrzyca typu II jest najpowszechniejszą odmianą tej choroby. Stanowi 90% schorzeń. Dotyczy głównie osób dorosłych i starszych. Związana jest, w większości przypadków z nadwagą i otyłością.

W Anglii, nie przysługują benefity z tytułu tego, że jest się chorym na cukrzycę. Jeśli pojawi się problem wynikający z powikłań na tle cukrzycowym, np. stopa cukrzycowa, zakrzepica, utrata wzroku czy niewydolność nerek, wówczas można starać się o zasiłek z tytułu niepełnosprawności. Na  pewno za to diabetycy otrzymują bezpłatnie insulinę, glukometry, paski do glukometru, peny, igły i wszystko co na co dzień jest potrzebne osobie chorej na cukrzycę.

Jeśli chodzi o darmowe pompy insulinowe w UK, otrzymują je jedynie ci pacjenci, u których występuje niekorzystny odczyt hemoglobiny glikowanej. W Anglii wciąż popularne jest leczenie za pomocą penów. Darmowa pompa przysługuje także kobietom chorym na cukrzycę, na 3 miesiące przed zajściem w ciążę.

Wszyscy mieszkańcy UK, leczeni są bezpłatnie w ramach NHS ( National Health Service), finansowanego ze środków publicznych. Diabetycy mogą być prowadzeni przez lekarza rodzinnego w lokalnej przychodni (Suregery) lub przez specjalistę, w klinice diabetologicznej przy szpitalu. System NHS oferuje min. le­ka­rzy pierw­sze­go kon­tak­tu, zwa­nych GP (Ge­ne­ral Prac­ti­cio­ner). Jeśli mamy pro­blem ze zdro­wiem, naj­pierw po­win­ni­śmy się skie­ro­wać do lekarza GP. Od  niego uzy­skamy pierwszą poradę, recepty, skie­ro­wa­nie na podstawowe badania, le­cze­nie szpi­tal­ne, spe­cja­li­stycz­ne kon­sul­ta­cje. Aby zarejestrować się w przychodni trzeba wypełnić prosty formularz. Często przychodnie oferują  usługi tłumacza dla osób słabo znających angielski. Dodatkowo, możemy liczyć na wizyty domowe i pomoc wyspecjalizowanych pielęgniarek (Diabetic Nurse), które pomogą nam np. w przeliczeniu dawki insuliny czy skonsultują wyniki badań.

Dodatkowo możemy liczyć na pomoc z opieki społecznej (tu. opiekun środowiskowy), pomoc wolontariuszy, grup wsparcia. W ramach ich działalności dowiemy się min. jak się prawidłowo odżywiać i jak radzić sobie z chorobą na co dzień.

 4246506388_b922efee5e_z (2)

Kilka faktów o cukrzycy:

Obecnie na cukrzycę choruje 8,3% populacji ludzkiej.

Z powodu cukrzycy umiera 4,90 miliona osób rocznie, czyli 1 osoba co 7 sekund.

Globalne wydatki służby zdrowia związane z cukrzycą wynoszą 612 miliardów dolarów rocznie.

Istnieją duże dysproporcje w wydawanych środkach finansowych: 82% wyżej wymienionej kwoty wydawane jest na leczenie zaledwie 17% chorych na cukrzycę.

W Europie 23% przypadków śmierci spowodowanych cukrzycą występuje u osób, które nie ukończyły 60 lat.

Najwięcej chorych na cukrzycę notuje się w Chinach, Indiach, USA, Brazylii i Indonezji.

Najwięcej w Europie  – w Niemczech, Turcji, Rosji, Hiszpanii i Włoszech.

 

Przydatne strony:

www.nhs.uk

www.diabetes.org.uk

 

Strony dostępne w tłumaczeniu na język polski.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Brexit: dobra wiadomość dla Polaków w UK. May gwarantuje zachowanie praw

Brexodus: ponad milion imigrantów rozważa wyjazd z UK