w ,

Najnowsze dane na temat imigrantów. Kto dziś przyjeżdża do Wielkiej Brytanii?

Już na długo przed referendum w sprawie Brexitu z 2016 politycy Partii Konserwatywnej deklarowali, że ich celem jest zmniejszenie poziomu migracji netto do 100 tysięcy osób rocznie. Jak dziś kształtują się dane dotyczące liczby przyjeżdżających i wyjeżdżających z Wysp?

Migracja netto to różnica między napływem a odpływem ludności. Office for National Statistics (ONS) ujawniło dane dotyczące migracji netto obywateli krajów UE i migracji netto osób pochodzących z państw spoza Wspólnoty.

Z danych ogólnych wynika, że ogólna różnica między liczą osób przybywających a opuszczających Wielką Brytanię utrzymuje się na poziomie powyżej 280 tysięcy. To niemal trzy razy więcej, niż rządowy cel ograniczenia migracji netto do 100 tysięcy rocznie.

Jeśli chodzi o imigrantów spoza UE – od września 2017 do września 2018 na Wyspy przyjechało o ich 261 tysięcy więcej, niż wyjechało. To najwyższy wskaźnik migracji netto od 2014 roku. Wielkiej Brytanii przybyło przede wszystkim imigrantów z Azji. Od września 2017 do września 2018 migracja netto w tym przypadku wynosiła 185 tysięcy. Dla porównania – od września 2016 do września 2017 migracja netto obywateli krajów Azji wynosiła tylko 40 tysięcy.

W przypadku imigrantów z krajów Unii Europejskiej, poziom migracji netto wciąż jest na plusie, jednak z roku na rok maleje. Od września 2017 do września 2018 migracja netto wyniosła w tym przypadku zaledwie 57 tysięcy. To najniższy wskaźnik od 2009.

W sumie, od września 2017 do września 2018 do Wielkiej Brytanii przybyło 627 tysięcy osób. W tym czasie Wyspy opuściło 345 tysięcy osób. W przypadku imigrantów z UE, na wyjazd w Wielkiej Brytanii najczęściej decydowali się obywatele krajów UE8, a więc Polacy, Litwini, Słowacy, Słoweńcy, Czesi, Łotysze, Estończycy i Węgrzy. W okresie od września 2017 do września 2018 Wyspy opuściło około 15 tysięcy obywateli tych krajów. Jeśli chodzi o imigrantów z pozostałych krajów Wspólnoty, migracja netto do Wielkiej Brytanii jest na nieznacznym plusie (więcej Francuzów, Włochów czy Hiszpanów przyjeżdża, niż opuszcza Wyspy).

Zdaniem Madeleine Sumption z Migration Observatory (University of Oxford) najnowsze dane ONS wskazują, że dla imigrantów z UE Wielka Brytania nie jest już tak atrakcyjna, jak kilka lat temu.

Według Diane Abbott (Partia Pracy, minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni), dane ONS pokazują, jak nieudolna jest polityka imigracyjna Torysów i że powzięty przez Partię Konserwatywną cel (ograniczenie migracji netto do 100 tysięcy rocznie) jest niewykonalny.

Minister do spraw Imigracji, Caroline Nokes, uspokaja: „Po opuszczeniu UE nasz nowy system da nam pełną kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Odzyskamy kontrolę po wielu dziesięcioleciach. Jednocześnie, umożliwimy brytyjskim pracodawcom dostęp do wykwalifikowanych pracowników z całego świata”.

 

Foto: By Adambro (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Izba Gmin chce bronić praw imigrantów z Unii Europejskiej

Pomysł na weekend z dzieckiem w Kent: „Day Out With Thomas”