w

Polska gościnna jak nigdy? Przyjęliśmy najwięcej emigrantów w całej Unii Europejskiej

Polacy wyjeżdżają, ich miejsce zajmują Ukraińcy czy Białorusini. Zajmują na tyle chętnie, że Polska okazała się być liderem rankingu krajów Wspólnoty przyjmujących najwięcej migrantów spoza UE.

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące migracji do UE z krajów spoza Wspólnoty. Z raportu wynika, że w 2018 roku w całej Unii wydano łącznie około 3,2 miliona pierwszych pozwoleń na pobyt dla obywateli z krajów spoza UE. W porównaniu z rokiem 2017 to wzrost o 13 tysięcy, czyli o 0,4 procent (o raporcie za 2017 pisaliśmy tutaj: http://przemyslawm6.sg-host.com/polska-z-rekordem-w-przyjmowaniu-imigrantow-spoza-ue/).

Najwięcej takich pozwoleń (ogólnie) wydano w Polsce, następnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o szczegóły, to w Polsce wydano aż 635 tysięcy pierwszych pozwoleń na pobyt – to jedna piąta wszystkich pozwoleń wydanych w 2018 roku przez kraje UE. Dla porównania: w Niemczech w roku ubiegłym wydano 544 tysiące omawianych pozwoleń, a w Wielkiej Brytanii – 451 tysięcy.

Kto i dlaczego przyjeżdża?

Według Eurostatu, na 635 tysięcy pozwoleń wydanych w Polsce 328 tysięcy dotyczyło pobytu w celu podjęcia pracy (to aż 37 procent wszystkich pozwoleń wydanych z tego powodu w całej UE). Z kolei w Wielkiej Brytanii wydano 190 tysięcy pozwoleń związanych z edukacją (najwięcej wśród wszystkich krajów Wspólnoty).

Polska jest liderem jeśli chodzi o pracę, Wielka Brytania jeśli chodzi o edukację. A Niemcy?

W 2018 roku wydano też pierwsze pozwolenia w celu połączenia się z rodziną. Najwięcej takich pozwoleń wydano właśnie w Niemczech (191 tysięcy – to 21 procent wszystkich pozwoleń tego typu wydanych w UE), potem w Hiszpanii (134 tysiące), we Włoszech (122 tysiące) i w Wielkiej Brytanii (101 tysięcy). Także w Niemczech wydano najwięcej (185 tysięcy) pozwoleń dotyczących statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Około połowę z 3,2 miliona pierwszych pozwoleń wydano obywatelom dziesięciu krajów. Liderzy to obywatele Ukrainy (527 tysięcy pozwoleń, z czego prawie 78 procent decyzji wydano w Polsce), obywatele Chin (206 tysięcy pozwoleń, z czego prawie połowę wydano w Wielkiej Brytanii), Indii (197 tysięcy pozwoleń), Syrii (174 tysiące), Białorusi (138 tysięcy, z czego 92 procent wydano w Polsce), Maroka (127 tysięcy) oraz obywatele Stanów Zjednoczonych (120 tysięcy).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10189082/3-25102019-AP-EN.pdf/95e08bc8-476d-1f7d-a519-300bdec438cb

 

Foto: Foto: By User:MateuszEs, User:Kpalion (Based on File:Flagi Blonie.jpg) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czy po Brexicie przestanie działać polska telewizja w UK?

Boris Johnson potwierdza nową datę Brexitu