w , , , ,

Self employed w UK – to proste!!!

Własny biznes w Wielkiej Brytanii… dla jednych brzmi to swojsko, są jednak wciąż wśród nas, emigrantów tacy, którzy nie do końca są zaznajomieni z tematem. Właśnie do tych wszystkich osób chciałabym zaadresować ten artykuł.

Moim głównym celem, który mi przyświeca jest to aby jak najwięcej osób znalazło odpowiedź na pytanie czy warto oraz jak założyć i prowadzić własną firmę w Wielkiej Brytanii. Chciałabym jasno i klarownie przedstawić zalety a także wady prowadzenia swojego interesu. Wszystkich tych, którzy mają pomysł na biznes albo fach w rękach chciałabym zachęcić do pracy na własny rachunek. Będziemy wspierać krok po kroku wszystkich, którzy z naszą pomocą zdecydują się na założenie i rozwój swojej działalności.
Głównie, choć nie tylko skupie się na samozatrudnieniu, tzw. Sole Trader, gdyż taka forma prowadzenia działalności jest najprostsza na początek i jest pierwszym krokiem w dalszym rozwoju firmy.

Kogo można uznać za samozatrudnionego

Samozatrudnionym jest przede wszystkim osoba, która podjęła decyzję, by zamiast pracować na etacie i działać na rynku w cudzym imieniu, na cudzy rachunek i cudze ryzyko gospodarcze, podejmować działania we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko.
W Polsce od 2013 r. nie funkcjonuje już pojęcie samozatrudnienia. Nawet potocznie, częściej mówi się o „prowadzeniu firmy”, „prowadzeniu przedsiębiorstwa” niż o „samozatrudnieniu”. Nie zmienia to jednak faktu, że pojęcie samozatrudnienia oraz prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej są ze sobą zbieżne. Faktem oczywistym jest, że prowadzenie własnej działalności w Polsce wiąże się z dosyć skomplikowaną procedurą jej założenia oraz niemałymi kosztami prowadzenia własnego biznesu. Jest to niestety powodem niepowodzeń tego rodzaju przedsięwzięć.
W Anglii sprawa wygląda zdecydowanie inaczej. W kwietniu 2013 osób prowadzących swoją działalność gospodarczą, tzw. Self Employed było 4.2 mln! To ok 7% całej ludności Wielkiej Brytanii. Liczba ta dotyczy wyłącznie osób które zdecydowały się pracować jako osoby samozatrudnione. Prowadzenie firmy w Anglii jest proste i nie wiąże się ani z wielkimi kosztami ani z bieganiem po urzędach…

Self Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza

Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number). Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
Umożliwia nam to sprawdzenie naszego pomysłu poprzez na przykład zdobycie pierwszych klientów i pozostawia czas na ostateczną decyzje już po wypróbowaniu pomysłu na biznes w praktyce.

Masz pytanie pytaj – pomożemy

Sole Trader nie posiada osobowości prawnej

Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Personal Income Tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Więcej na temat podatków oraz NI w kolejnych publikacjach.

Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie

Wady / minusy:
Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy.
Składkę na ubezpieczenie społeczne (National Insurance) oraz Podatek zobligowani jesteśmy płacić sami.

Zalety / plusy:
Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
Od naszych przychodów możemy odliczyć wszystkie koszty związane z naszą działalnością
Podatek opłacamy raz w roku bądź poprzez comiesięczne wpłaty określonej kwoty na poczet podatku

Rok podatkowy w Anglii

W Anglii rok podatkowy ku zdziwieniu wielu trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. Na koniec każdego roku musimy rozliczyć naszą działalność, ale mamy na to dosyć długi okres czasu. Pamiętajmy, że niezależnie czy zakładaliśmy działalność z początkiem roku podatkowego, czyli w kwietniu, czy tez pod koniec, na przykład w marcu jesteśmy zobligowani do rozliczenia rocznego, tzw. Self Assesment.
Osoby które pobierają benefity takie jak Working Tax Credit i Child Tax Credit powinny rozliczyć się do końca lipca a zarobioną kwotę podać podczas składania corocznego Annual Review do HMRC.
Osoby, które swoje rozliczenie podatkowe składają na papierze, poprzez wysłanie do HMRC formularza SA100 wraz z dodatkowymi stronami (tzw. Suplementary Pages) muszą zrobić to do końca października.
Wszystkie osoby które zarejestrowały się jako Self-Employed muszą rozliczyć się do końca stycznia kolejnego roku. Wtedy jednak można już to zrobić wyłącznie internetowo.

Tax Allowance – ile wynosi w roku 2021/2022

Każdego roku podatkowego ustalana zostaje kwota zwana Income Tax Allowance. Jest to kwota, tzw. wolna od podatku. Podatek dochodowy w wysokości 20% zostanie nam naliczony dopiero powyżej tej kwoty. W roku podatkowym 2021/2022 Income Tax Allowance wynosi £12 570.

Progi podatkowe jakie mogą Ciebie dotyczyć


Jeśli nasze dochody roczne będą mieściły się w przedziale £50,271 – £150,000 wówczas załapiemy się na wyższy podatek, tzw. Higher Rate i będzie on wynosił 40%. W przypadku dochodów powyżej £150,000, czego oczywiście życzymy każdemu zapłacimy 45% podatku, to tzw. Additional Rate.

National Insurance Contribution (NIC)


Ubezpieczenie National Insurance Contribution (NIC) dla osób samozatrudnionych podzielone jest na dwa rodzaje. National Insurance Class 2, w wysokości £3.05 tygodniowo płacone jest co pół roku. Można ustanowić sobie Direct Debit – stałe polecenie pobrania aby urząd HMRC sam pobierał sobie składkę ubezpieczenia lub płacić ją osobiście.

O zwolnienie z opłaty NIC Class 2 możemy starać się w przypadku kiedy nasz przewidywany dochód z samozatrudnienia nie przekroczy £6 515 (w roku podatkowym 2021-22). W takiej sytuacji powinniśmy postarać się o zwolnienie z płacenia ubezpieczenia tzw. Exemption. W tym celu powinniśmy złożyć odpowiedni formularz.
National Insurance Class 4 naliczany jest automatycznie do podatku dochodowego podczas składania rocznego rozliczenia naszej działalności. Istnieją dwa progi naliczania NI Class 4. Dla dochodów mieszczących się w przedziale £9 569 – £50 270 doliczone zostanie 9%, dla dochodów powyżej £50 386 kolejne 2%.

Masz pytanie pytaj – pomożemy

Dodaj komentarz

Chaos w Kent. Sfrustrowani kierowcy ciężarówek „poróżnili” się z policją w Dover.

Bardzo duży wzrost zachorowań na „świrusa” w Londynie.