w , ,

Status osoby osiedlonej. Dowody potwierdzające, że na stałe przebywamy w Wielkiej Brytanii

Mimo deklaracji rządu, że system aplikowania o settled status będzie prosty i intuicyjny, imigranci wciąż mają problemy z wypełnieniem wniosku. Najwięcej trudności sprawia im udowodnienie, że na stałe przebywają w Wielkiej Brytanii. Home Office radzi, jak można to zrobić.

Aby skutecznie aplikować o status osoby osiedlonej, należy posiadać dokument tożsamości, cyfrową fotografię twarzy i dowód potwierdzający stały pobyt w Wielkiej Brytanii. Osoby posiadające kartę stałego pobytu nie muszą przedkładać żadnych dowodów, pozostali imigranci powinni być na to przygotowani.

„Proces aplikowania o settled status jest zautomatyzowany. W większości przypadków dowodem potwierdzającym stały pobyt jest numer ubezpieczenia społecznego (system „kontroluje”, czy wszystko się zgadza). Jeśli NIN przejdzie weryfikację, nie ma potrzeby składania dodatkowych dowodów. W przypadku, gdy przedstawione dane okażą się dla systemu niewystarczające, Home Office w informacji zwrotnej poinformuje, jakie jeszcze dokumenty należy złożyć” – pisaliśmy w naszym poradniku na temat settled status (KLIK!).

Okazuje się jednak, że rządowy system nierzadko zawodzi, a wiele osób ma problem z udowodnieniem „na szybko”, że mieszkają w Wielkiej Brytanii na stałe. Kłopot jest na tyle powszechny, że Home Office przypomina o tym, że na oficjalnej stronie gov znajduje się poradnik dotyczący tego, jakie dowody na stały pobyt można załączać do aplikacji o settled status.

Dokumenty na tak, dokumenty na nie

Podczas procesu aplikowania można przesłać maksymalnie dziesięć dokumentów potwierdzających, że nasz pobyt w Wielkiej Brytanii ma charakter stały. Każdy z tych dokumentów/plików nie może mieć rozmiaru większego niż 6MB. Wszystkie przesyłane dokumenty potwierdzające, że mieszkamy w Wielkiej Brytanii, muszą być opatrzone naszym nazwiskiem i datą.

Najlepiej jest przesyłać dokumenty z „długą datą ważności”. Jeśli do aplikacji dodamy miesięczny rachunek za prąd (na przykład za maj 2019 roku), udowodnimy, że w maju 2019 byliśmy w Wielkiej Brytanii. Jeśli mamy taką możliwość, zdecydowanie lepiej jest przesyłać dokumenty obejmujące dłuższe okresy (na przykład roczny wyciąg bankowy czy rachunki za council tax).

Akceptowane przez urząd dokumenty, które potwierdzają, że w Wielkiej Brytanii mieszkamy dłuższy okres (między datą X a datą Y) to między innymi:

* roczny wyciąg bankowy, pokazujący wydatki i płatności wykonane w Wielkiej Brytanii z okresu za co najmniej sześć miesięcy,

* list od pracodawcy, potwierdzający zatrudnienie i zawierający dowód (na przykład numer Companies House), że firma, w której pracujemy jest prawdziwa,

* rachunek za council tax,

* list lub zaświadczenie ze szkoły, college’u, uniwersytetu lub innej akredytowanej jednostki edukacyjnej lub szkoleniowej (list musi zawierać daty będące informacją o tym, kiedy zapisaliśmy się na zajęcia, przez jaki czas na nie uczęszczaliśmy i kiedy je ukończyliśmy),

* faktura wystawiona przez szkołę, college, uniwersytet lub inną akredytowaną jednostkę edukacyjną lub szkoleniową i dowód wpłaty,

* dokument potwierdzający adres zamieszkania, wystawiony przez Student Loans Company (lub podobną jednostkę),

* zaświadczenie o hipotece lub umowa najmu (wraz z dowodem wpłaty),

* list z zarejestrowanego domu opieki (potwierdzający adres zamieszkania),

* dowód, że pracodawca opłaca nasze składki emerytalne,

* w przypadku osób samozatrudnionych, roczny wyciąg z konta firmowego,

* P60 za okres 12 miesięcy,

* P45 potwierdzający długość poprzedniego zatrudnienia.

Akceptowane przez urząd dokumenty, które potwierdzają, że w Wielkiej Brytanii mieszkaliśmy w danym miesiącu to między innymi:

* wyciąg bankowy pokazujący, że otrzymaliśmy lub dokonaliśmy płatności w Wielkiej Brytanii,

* payslip od firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii,

* rachunek za wodę, gaz, energię elektryczną, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, internet czy TV Licence (które są potwierdzeniem naszego brytyjskiego adresu),

* rachunki za domowe wydatki (na przykład za ubezpieczenie, wydatki na weterynarza, stolarza etc.) i potwierdzenie płatności. Rachunki muszą zawierać nasze dane, adres i datę wystawienia,

* zaświadczenie od GP lub innego pracownika służby zdrowia, będące potwierdzeniem, że byliśmy na wizycie, korzystaliśmy z leczenia etc.,

* list od rządowej instytucji czy organizacji dobroczynnej, potwierdzający, że w określonym dniu lub w określonym przedziale czasu nawiązaliśmy z tym podmiotem współpracę/korzystaliśmy z jego pomocy (może to być list od Job Centre Plus czy Citizens Advice),

* pieczątka z paszportu (potwierdzająca, kiedy przekroczyliśmy granicę Wielkiej Brytanii),

* zużyty bilet (potwierdzający, że przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii z innego kraju),

* faktura za pracę, którą wykonaliśmy w Wielkiej Brytanii i potwierdzenie otrzymania płatności.

Te „dokumenty” potwierdzające nasz pobyt nie zostaną zaakceptowane przez urząd

Dowody potwierdzające nasz stały pobyt w Wielkiej Brytanii muszą pochodzić z „oficjalnych i bezstronnych” źródeł. W związku z tym urząd nie uzna za wiarygodne takich „dokumentów”, jak:

* pocztówki czy kartki urodzinowe (otrzymane lub wysłane z Wielkiej Brytanii),

* zdjęcia i nagrania video z pobytu w Wielkiej Brytanii,

* listy z rekomendacjami od naszych przyjaciół czy rodziny,

* albumy czy pamiętniki z pobytu na Wyspach.

 

Foto: @TheDigitalArtist, PixaBay, lic. CC0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kryjcie się! Przed nami upał (wszech czasów?) i noc tropikalna

Niekompetentny, nieuczciwy, dający się lubić… Co Brytyjczycy sądzą o Borisie Johnsonie?