w ,

Studia w Wielkiej Brytanii, czyli nie taki diabeł straszny

Proces rekrutacji na uczelnie angielskie różni się nieznacznie od systemu polskiego. Na szczęście od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dąży się do ujednolicenia warunków rekrutacji. Niewątpliwie jednak każdy potencjalny student powinien zapoznać się najpierw z całym procesem rekrutacyjnym, zanim złoży podanie na wymarzoną uczelnię.

Z całą pewnością najważniejszy wybór dotyczy kierunku studiów, czyli przedmiot, który chcemy studiować przez następne 3 lub 4 lata.  Dobrze jest zapoznać się z ofertę uczelni, zastanowić się nad jej lokalizacją i kosztami. Ważne jest zrobienie kosztorysu i złozenie wniosku o pożyczkę studencką, która pokryje nie tylko koszt czesnego, ale także koszty dojazdu, zakupu książek i wynajmu mieszkania.

Licencjat (Bachelor lub First degree)

  • Trwa zwyczajowo 3 lata (full time – pełny wymiar godzin, czyli studia dzienne); istnieje możliwość studiowania w systemie 4. letnim (sandwich course) z roczną praktyką zawodową lub możliwością studiowania na innej uczelni (wymiana studencka),
  • Kurs rozpoczyna sie we wrześniu/październiku; niektóre uczelnie oferują też zajęcia w styczniu i maju,
  • Studiuje się jeden kierunek, istnieje jednak możliwość uczęszczania na dwa kierunki jednocześnie w systemie 50/50,
  • Studia dzienne składaja się z modułów, a liczba modułów w zależności od uczelni może przekładać się na 2 lub 3 dni spędzane na uczelni; angielskie uczelnie kładą duży nacisk na naukę praktyczną, stąd mniejsza ilość wykładów i ćwiczeń, a większa ilość zadań domowych.

Otrzymanie dyplomu First degree otwiera nam drogę do dalszych studiów uzupełniających (Master), a potem doktoranckich (PhD), o których napiszę w następnym artykule.

Foundation degree jest alternatywą dla osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą ukończyć całego kursu. Kwalifikacje te ściśle związane są z doświadczeniem zawodowym studenta i skupiają się na konkretnych zagadnieniach. Cały kurs trwa zwyczajowo 2 lata (full time) i może być finansowany prze pracowacę, pod warunkiem, że ściśle łączy się z wykonywanym zawodem. Po uzyskaniu kwalifikacji Foundation degree istnieje poźniejsza możliwość kontynuacji nauk.

Gdzie?

Studenci zazwyczaj wybierają konkretny uniwersytet lub konkretny przedmiot, który chcą studiować. Możliwość studiowana w języku angielskim już jest dużym atutem, a perspektywa zdobycia kwalifikacji na brytyjskiej uczelni daje ogrome szanse w znalezieniu wymarzonej pracy. Warto zatem przejrzeć ranking uczelni (poniżej linki), poczytać fora i udać się na specjalnie organizowane „drzwi otwarte” (open days).

http://university.which.co.uk/

http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings

Kiedy?

Zwyczajowo podanie na wybraną uczelnię składa się już rok wcześniej; w październiku na uczelnie Cambrige i Oxford, oraz kierunki związane z medycyną, weterynarią i stomatologią.  W przypadku, gdy uczeń składa aplikację uczęszczając jeszcze do szkoly średniej (college), termin składania podań może być wcześniejszy, jednak wiekszość uczelni przyjmuje podania do 15 stycznia. Wyjątkiem mogą być uczelnie artystyczne; tu termin ostateczny mija 24 marca. Spóźnialscy mogą składać aplikacje  jeszcze w czerwcu, pod warunkiem, że uczelnia oferuje wolne miejsca na wybranym kierunku. Takiej możliwości nie bedą mieły osoby starająca się o przyjęcie we wrześniu; tu oferowane są jedynie miejsca, które pozostały wolne, często bez prawa wyboru (Clearing).

Jak?

Najłatwiejszą drogą dla osób indywidualnych lub dorosłych (mature student – osoby powyżej 21. roku życia) jest wypełnienie wniosku na stronie internetowej UCAS. Wystarczą rejestracja, wypełnienie podania na uczelnię i uiszczenie opłaty administracyjna w wysokości 12 funtów w przypadku podania na jeden kierunek i 23 funtów przy wyborze kilku uczelni.

Wniosek na studia składa się z danych personalnych osoby składającej wniosek, informacji o uzyskanych wcześniej kwalifikacji, wyboru kierunku i uczelni, krótkiego wypracowania (dobrze jest uzasadnić wybór danej uczelni i przedmiotu studiów), referencji od nauczycieli lub osób, które znają przyszłego studenta i opłatę administracyjną.

Warto pamietać, że każda uczelnia ma inne zasady rekrutacji. Najczęściej wymagane jest zdanie egzaminów na poziomie A level (polskie świadectwo dojrzałosci  jest akceptowana, warto się jednak wcześniej skontaktować z komisją rekrutacyjną danej uczelni). Dodatkowo od studentów obcojęzycznych wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Czasem wystarczy rozmowa kwalifikacyjna lub fakt, że dana osoba mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu; zakłada się, że osoba taka posługuje się językiem angielskim na poziomie akademickim.

Link: www. ucas.com

Ile?

Studia w Wielkiej Brytanii są płatne, wyjątkiem jest Szkocja. Koszt to średnio 9,000 funtów za rok akademicki. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie sami pokryć kosztu czesnego, można starać się o pożyczkę studencką (Student loan). Aplikację można złożyć online, jednocześnie z podanieiem na studia, do instytucji zwanej Student Finance.

Istnieją 3 rodzaje pomocy finansowej:
– Tuition Fee – bezpośrednio przelewana na konto uczelni opłata za studia,
– Maintenance loan – pożyczka na utrzymanie; pokrywa koszty związane z transportem, zamieszkaniem i wyżywieniem,
– Maintenance grant – bezzwrotna zapomoga.

Maintenance loan/grant zależy od dochodu rodziny, miejsca zamieszkania, miejsca studiowania, itd. Dla studentów niepełnosprawnych, lub tych z dziećmi, przewidziana jest dodatkowa pomoc finansowa. Należy pamiętać, że podanie o pożyczkę odnawia się co roku. Zwrot zaciągniętej pożyczki zaczyna się w przypadku, gdy zarobki absolwenta przekroczą próg minimalny 2,1000 funtów (404 funtów tygodniowo lub 1,750 funtów miesięcznie). Spłata 9% od dochodów potrącana jest przez pracodawcę każdego miesiąca.

Przykład:
Przy dochodach 25,000 funtów, różnica między zarobkami rocznymi, a progiem minimalnym to 4,000 funtów.
4,000 x 9% = 30 funtów miesięcznie.
W przypadku, gdy dochody spadną poniżej 21,000 funtów rocznie, spłata zostanie wstrzymana. Odsetki naliczane są od momentu wypłacenia studentowi pierwszej raty pożyczki i wynoszą 3%; po 30 latach pożyczka ulega przedawnieniu.

studentka

Więcej informacji na temat pożyczki studenckiej można znaleźć na stronie: gov.uk/student-finance

A za tydzien wszystko o studiach uzupelniających (Master)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Notariusz w Wielkiej Brytanii

Kent: casting do filmu z Robertem Pattisonem i Juliette Binoche