w ,

Twardy Brexit a kwalifikacje zawodowe Polaków. Jest projekt ustawy polskiego rządu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy dotyczącej uregulowania niektórych kwestii związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Projekt ma związek z ewentualnym twardym Brexitem. „Rozwiązanie to powinno przede wszystkim zachęcić do powrotu do Polski naszych obywateli, którzy zdobyli kwalifikacje w Wielkiej Brytanii” – zaznaczono w oficjalnym komunikacie Centrum Legislacyjnego Rządu.

Zgodnie z planem, o północy z 29 na 30 marca 2019 roku Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską. To, czy tak się stanie – pozostaje pytaniem bez odpowiedzi. Nie jest też pewne, czy obu stronom – Londynowi i Brukseli – uda się na czas dojść do porozumienia, które Izba Gmin będzie w stanie zaakceptować.

To stwarza wiele niewiadomych. Jedna z nich dotyczy kwalifikacji zawodowych, które Polacy (i inni obywatele krajów Wspólnoty) jeszcze przed Brexitem nabyli na Wyspach. W przypadku, gdy Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską bez porozumienia, kraj ten stanie się dla krajów UE państwem trzecim i będzie wyłączony z unijnego porządku prawnego. Konsekwencją takiej sytuacji będzie brak możliwości uznania w Polsce i w pozostałych krajach Wspólnoty kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie w zgodzie z mechanizmami obowiązującymi w krajach UE.

Innymi słowy, w przypadku braku porozumienia, po Brexicie kwalifikacje nabyte na Wyspach będą traktowane jak kwalifikacje nabyte poza UE. Ich ewentualne uznawanie będzie odbywało się na podstawie odrębnych przepisów (osoby zainteresowane będą zmuszone do przeprowadzenia kosztownych i czasochłonnych postępowań nostryfikacyjnych).

Polski rząd na ratunek

W Polsce – jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie Centrum Legislacyjnego Rządu – nie istnieje system uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w tak zwanych państwach trzecich. Problem ten może rozwiązać projekt ustawy – przedłożony przez ministra nauk i szkolnictwa wyższego i przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

Projekt przewiduje (w przypadku twardego Brexitu) możliwość uznania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez Polaków i obywateli innych państw UE.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że:

* wydane przed 30 marca 2019 roku decyzję o uznaniu w Polsce zdobytych w Zjednoczonym Królestwie kwalifikacji zawodowych, uprawniających do wykonywania zawodu regulowanego lub wykonywania działalności regulowanej, zachowają moc,

* moc zachowają również wydane przed 30 marca 2019 roku decyzje o uznaniu w Polsce kwalifikacji zawodowych obywateli brytyjskich (i członków ich rodzin), które zostały nabyte w krajach UE,

* Polacy (i obywatele państw UE) będą mogli do 31 grudnia 2021 roku składać wnioski o uznanie kwalifikacji nabytych w Zjednoczonym Królestwie. Postępowania będą prowadzone w oparciu o zasady określone w ustawie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Proces potrwa nie dłużej niż 42 miesiące (od daty złożenia wniosku). Wyjątkiem od tej regulacji będą kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodów sektorowych (dotyczy to lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarek, położnych i architektów),

* z dniem wejścia ustawy w życie wygaszone zostaną decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych usługodawcy (wydane przed 30 marca 2019 roku), których stroną jest obywatel lub członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa,

* europejskie legitymacje zawodowe wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa (i członkom ich rodzin) stracą ważność.

„Rozwiązanie to powinno przede wszystkim zachęcić do powrotu do Polski naszych obywateli, którzy zdobyli kwalifikacje w Wielkiej Brytanii. Powinno także ułatwić wysoko wykwalifikowanym specjalistom z innych krajów Unii Europejskiej dostęp do polskiego rynku pracy (chodzi o osoby, które zdobyły kwalifikacje zawodowe w Zjednoczonym Królestwie)” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie Centrum Legislacyjnego Rządu.

Projekt ma teraz trafić do Sejmu, a zawarte w nim, nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać od 30 marca 2019 roku.

 

Foto: Public Domain Pictures

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polak przewoził nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii. Usłyszał wyrok skazujący

Brexit. Fiasko negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską