w , , ,

Uwaga rodzice! Atrakcyjne zniżki dla dzieci i młodzieży uczących się polskiego

Ze zniżek mogą korzystać dzieci imigrantów, które poza granicami RP uczą się języka polskiego, geografii, historii, kultury polskiej lub innych przedmiotów wykładanych w języku polskim. Ulgi przysługują uczniom, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Uczniowie tacy mogą korzystać z licznych zniżek, obejmującymi przejazdy środkami komunikacji publicznej czy wejścia do muzeów i parków narodowych.

Na mocy ustawy, która weszła w życie 21 kwietnia 2017 roku, uczniowie szkół polonijnych działających za granicą i prowadzonych przez organizacje społeczne, uczniowie szkół funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty, uczniowie polskich sekcji i szkół europejskich a także ich nauczyciele (kształcący dzieci i młodzież w języku polskim) otrzymują prawa do licznych ulg. Uwaga! W przypadku uczniów szkół polonijnych – ze zniżek mogą korzystać uczniowie kształcący się w placówce zarejestrowanej w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (baza dostępna tutaj: http://www.polska-szkola.pl).

Aby skorzystać z ulg należy wyrobić stosowną legitymację.

Dokument taki, poświadczający uprawnienia do skorzystania z ulg, wydawany będzie nieodpłatnie przez konsula RP. Blankiety wniosków potrzebnych do wyrobienia takiej legitymacji można pobrać ze strony:

* KLIK! (wniosek dla ucznia)

* KLIK! (wniosek dla nauczycieli)

Wypełniony wniosek należy złożyć za pośrednictwem szkoły, w której kształci się dziecko lub (indywidualnie) w konsulacie właściwym dla siedziby szkoły.

Jeśli wniosek – w imieniu rodzica – składa placówka, opiekun dziecka nie musi dostarczać dodatkowych dokumentów. Jeśli to rodzic lub opiekun składa wniosek bezpośrednio do konsulatu, do aplikacji należy dołączyć dokumenty stanowiące potwierdzenie, że dziecko uczy się języka polskiego, historii, geografii (lub innych przedmiotów wykładanych w języku polskim).

Na wydanie dokumentu konsulowie mają do 30 dni (od daty złożenia wniosku).

W gotowej legitymacji znajduje się imię, nazwisko oraz data urodzenia ucznia a także dane szkoły, w której dziecko się kształci. W dokumencie znajduje się też nazwa konsulatu, pieczęć oraz data ważności legitymacji. W dokumencie nie ma jednak zdjęcia, dlatego uczeń chcący skorzystać ze zniżek musi mieć przy sobie (oprócz legitymacji) dodatkowy dokument ze zdjęciem (na przykład paszport).

Dlaczego warto wyrobić legitymację?

Legitymacja uprawnia uczniów do zakupu biletów ulgowych. Jej posiadacze mogą skorzystać ze zniżek na:

* przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (37 procent zniżki na bilety jednorazowe w przypadku przejazdów pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi),

* przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi oraz transportem autobusowym (49 procent zniżki na podstawie imiennych biletów miesięcznych),

* bilety do muzeów,

* bilety do parków narodowych.

W przypadku nauczycieli kształcących dzieci i młodzież w języku polskim legitymacja uprawnia do skorzystania ze zniżek na:

* przejazdy pociągami osobowymi oraz autobusami (33 procent zniżki w przypadku korzystania zarówno z biletów jednorazowych, jak i miesięcznych),

* bilety do muzeów,

* bilety do parków narodowych.

Uwaga! Legitymacje zwyczajowo wydawane są na okres roku szkolnego (data ważności upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym w danym państwie rozpoczyna się kolejny rok szkolny). Jednak w 2017 roku dokumenty te będą wyjątkowo wydawane z dłuższym terminem ważności, bo do końca roku szkolnego 2017/18. Oczywiście, termin ważności dokumentu będzie można przedłużyć jeśli uczeń wciąż będzie spełniał opisane wyżej warunki (nie przekroczy górnej granicy wiekowej, będzie kontynuował naukę etc.).

W przypadku zgubienia, zniszczenia czy zmiany danych posiadacza legitymacji opiekun dziecka lub nauczyciel posiadający taki dokument powinien zgłosić się do właściwego konsula.

Więcej informacji na stronie Ambasady Rzeczypospolitej w Londynie (KLIK!)

Foto: PixaBay, Public Domain Pictures, lic. CC0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

TopMejt na Wiosnę. Relacja z polskiej imprezy w Chatham (FOTO, VIDEO)

Niewłaściwe traktowanie w pracy, czyli mobbing w UK