w

Wszystko co musisz wiedzieć o numerze EORI

Szukanie partnerów biznesowych poza krajami Unii Europejskiej z roku na rok zyskuje na popularności. Zawieranie transakcji kupna i sprzedaży z firmami spoza UE wiąże się jednak z koniecznością przestrzegania restrykcyjnych przepisów celnych, których elementem jest europejski system identyfikacji przedsiębiorców EORI.

Wiele osób zainteresowanych importem towarów spoza państw Unii Europejskiej i eksportem do tych krajów zadaje sobie pytanie: “Numer EORI, co to jest?”. W dzisiejszym artykule udzielamy na nie wyczerpującej odpowiedzi. Zapraszamy do lektury.

System EORI – co to takiego? 

Akronim EORI to skrót od Economic Operators Registration and Identification, tłumaczonego na język polski jako Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jest jedną ze składowych części unijnego programu e-Custom, związanego ze środowiskiem elektronicznego cła, które powstało z myślą o administracji celnej i przedsiębiorcach, których działalność opiera się na imporcie lub eksporcie towarów. Jego wiodącym zadaniem jest skrócenie i uproszczenie formalności oraz operacji celnych.

Czym jest numer EORI i kto go potrzebuje?

Numer EORI jest z kolei unikalnym identyfikatorem nadawanym jednorazowo (w ramach wspomnianego systemu) podmiotom gospodarczym, których działalność biznesowa wiąże się z koniecznością stosowania przepisów z zakresu prawa celnego. To oznacza, że muszą go posiadać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy zamierzają zająć się importem towarów spoza krajów Unii Europejskiej lub eksportem do tych państw.

Numer EORI – jak wygląda?

Struktura numeru EORI zależy od kraju, w którym jest on nadawany. W Polsce jest to ciąg znaków składający się z przedrostka PL, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz ciągu maksymalnie 17 cyfr (w przypadku krajowych podmiotów gospodarczych) lub 14 cyfr i litery Z na końcu (w przypadku podmiotów gospodarczych z krajów spoza Unii Europejskiej). Nadaje go Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, mieszcząca się aktualnie pod adresem ul. Dolna Wilda 80A.

Ile kosztuje nadanie numeru EORI?

Rejestracja numeru EORI odbywa się w Polsce w Systemie Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego (SZPROT), w ramach usługi e-Klient i jest zatwierdzana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jest całkowicie darmowa. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wniosek składany jest przez pełnomocnika. Wówczas konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, która wynosi aktualnie 17 zł.

Jak zarejestrować numer EORI?

Wniosek składa się internetowo, przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). To oznacza, że trzeba posiadać na niej swoje konto. Zakłada je osoba fizyczna uprawniona do działania w imieniu danego przedsiębiorstwa przed organami Krajowej Administracji Skarbowej. Może być to właściciel firmy, pełnomocnik, przedstawiciel do spraw celnych albo osoba, którą upoważniają do takiego działania dokumenty rejestracyjne spółki. Ponadto, do złożenia wniosku niezbędny jest dostęp do narzędzia autoryzacyjnego (podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego), jak również dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu gospodarczego. Ewentualnie, można wydrukować złożony wniosek, podpisać go ręcznie i stawić się z nim oraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO) i dokumentem potwierdzającym tożsamość do najbliższej jednostki organizacyjnej skarbowo-celnej. Wizyta ta musi jednak odbyć się w ciągu 7 dni od otrzymania UPO. W innym przypadku, proces rejestracji numeru EORI zakończy się wynikiem negatywnym. 

Mamy nadzieję, że z naszą pomocą udało Ci się uzyskać niezbędną wiedzę na temat numeru EORI, który pozwoli Ci importować lub eksportować towary poza kraje Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz pomocy z uzyskaniem tego identyfikatora albo interesuje Cię tematyka biznesowa i szukasz specjalistycznym informacji, sprawdź również stronę https://taxology.co.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Cenisz sobie niebanalne i przydatne warsztaty – koniecznie przeczytaj!

Native speaker czy tłumacz – komu zlecić tłumaczenie?