w , ,

Wybory prezydenckie w Polsce. Przedstawiamy kandydatów – cz. 1

 

Kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście na kogo zagłosować, pomożemy zorientować się w kandydaturach. Przedstawiamy pierwszą piątkę spośród jedenastu startujących na urząd kandydatów. Kandydaci zaprezentowani są w kolejności alfabetycznej. Dodajmy: jeśli żaden ze startujących nie uzyska 10 maja ponad połowy prawidłowo oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

GRZEGORZ BRAUN

 braun  
 DATA I MIEJSCE URODZENIA: 11.03.1967, TORUŃ

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE W ZAKRESIE FILOLOGII POLSKIEJ

ZAWÓD: REŻYSER I PUBLICYSTA PARTIA: BEZPARTYJNY

STRONA INTERNETOWA: GRZEGORZBRAUN2015.PL

Reżyser, nauczyciel akademicki, scenarzysta, publicysta, twórca filmów dokumentalnych. Zdeklarowany katolik, obrońca życia i praw rodzicielskich. Od 1987 współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy, za co był represjonowany przez władze PRL. W 1988 i 1989 uczestniczył w protestach studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Działał w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Publicysta m.in. w „Opcji na Prawo” i Radia Wrocław. Do 2007 prowadził zajęcia z dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracuje z Organizacją Monarchistów Polskich (stowarzyszeniem o charakterze tradycjonalistycznym, legitymistycznym), dla której wygłasza prelekcje ideowe. Jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, którą przyrównuje do ZSRR. Zwolennik zmian ustrojowych w Polsce – ewolucji od demokracji do monarchii. W 2010 roku Braun zaskarżył państwo polskie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, powołując się na artykuł 10 (prawo do wolności słowa) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wygrał. W 2014 roku skazano Polskę na wypłacenie Braunowi odszkodowania. W wyborach samorządowych w 2010 bez powodzenia kandydował do rady miasta Wrocławia z listy komitetu Polski Wrocław.

PROGRAM:

 „Gdy wygram przywrócę w Polsce normalność!” 

Podatki (uproszczone): PIT- zwiększenie kwoty wolnej od podatku, docelowo do likwidacji. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) obniżony przy jednoczesnej rewizji ulg i zwolnień. VAT- liniowy, nieprzekraczający 20%. ZUS- docelowo zniesiony, na dziś ubruttowienie wypłat. Emerytura: przymus emerytalny – nie. Wiek emerytalny – do indywidualnej decyzji zainteresowanego. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne- wedle woli podatnika. Urynkowienie, sposobem na uzdrowienie służby zdrowia. Deficyt budżetowy – powinien być konstytucyjnie zakazany. Interwencja państwa w gospodarkę – nie. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej – neutralność w sprawie ukraińskiej, suwerenny realizm wobec partnerów zagranicznych. Powszechne prawo do posiadania broni– tak. Kara śmierci – dla zabójców z premedytacją, szpiegów, zdrajców stanu, dezerterów. Euro – nie.

 ANDRZEJ DUDA

 duda
DATA I MIEJSCE URODZENIA: 16.05.1972, KRAKÓW

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE PRAWNICZE

ZAWÓD: POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PARTIA: PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

STRONA INTERNETOWA: ANDRZEJDUDA.PL

Prawnik, nauczyciel akademicki. Od 2006 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.W 1996 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.

W 2005 roku rozpoczął współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Jako doradca KP PiS uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych Sejmu i Senatu. W 2006 powołany przez premiera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odpowiadał za legislację, współpracę międzynarodową i przebieg informatyzacji sądów i prokuratur. W 2008 objął stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. W 2010 kandydował z ramienia PiS na prezydenta Krakowa. Bez powodzenia. Uzyskał mandat radnego miasta. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku, został wybrany na posła VII kadencji w okręgu krakowskim. W 2013 i na początku 2014 był rzecznikiem prasowym PiS. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 uzyskał mandat eurodeputowanego VIII kadencji.

PROGRAM:

„Cztery filary programu wyborczego: rodzina, praca, bezpieczeństwo, dialog.”

Podatki : PIT- jak obecnie plus trzecia stawka 39% od dochodów pow. 300 tys. zł rocznie. Możliwość odliczenia inwestycji od podstawy opodatkowania. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) 15% od przedsiębiorców zatrudniających min. 3 osoby na umowę o pracę przy wynagrodzeniu równym średniej krajowej. Podatek od instytucji finansowych i sklepów wielkopowierzchniowych. VAT- powrót do najniższych stawek. ZUS- preferencyjny dla nowych firm (2 lata) zatrudniających do 9 pracowników. Emerytura: przymus emerytalny – tak. Wiek emerytalny – 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne- system oparty na solidarności społecznej. Sposób na uzdrowienie służby zdrowia – likwidacja NFZ, powrót do budżetowego finansowania. Deficyt budżetowy – tylko taki, który zapewnia rozwój. Interwencja państwa w gospodarkę – zapewniająca odbudowę polskiego przemysłu. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej – budowa silnej pozycji Polski w regionie przez realne sojusze międzynarodowe. Powszechne prawo do posiadania broni– nie. Kara śmierci – nie, ale zaostrzenie kar za brutalne przestępstwa. Euro – nie.

ADAM JARUBAS

jarubas

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 17.12.1974, BUSKO-ZDRÓJ

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZY HISTORYCZNE

ZAWÓD: WYŻSZY URZĘDNIK SAMORZĄDOWY

PARTIA: POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

STRONA INTERNETOWA: JARUBAS.PL

Polityk, samorządowiec. Od 2006 marszałek województwa świętokrzyskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pochodzi z Błotnowoli, wsi w gminie Nowy Korczyn. Ukończył studia z zakresu historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W latach 2002–2004 był wicedyrektorem oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2002 został radnym powiatu buskiego. Od 2004 do 2006 wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. W 2006 wybrany do sejmiku świętokrzyskiego. W tym samym roku zaprzysiężony na marszałka województwa. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczy wojewódzkim strukturom tego ugrupowania. W 2010 uzyskał reelekcję w wyborach i ponownie został marszałkiem. W 2014 po raz trzeci został wybrany do sejmiku, utrzymał stanowisko marszałka. W wyborach parlamentarnych w 2011, startując z listy PSL w okręgu kieleckim, został wybrany do Sejmu. Po wyborach odmówił przyjęcia mandatu. Od 2012 roku jest jednym z wiceprezesów PSL.

PROGRAM:

„Wybieramy przyszłość.” Kampania skierowana przede wszystkim do młodych Polaków.

Podatki : PIT- 18 i 32%. Coroczne zwiększanie kwoty wolnej od podatku. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) docelowo 15%. VAT- 22%. ZUS- 27%. Dla nowych firm przez 5 lat stawka obniżona. Emerytura: przymus emerytalny – tak. Wiek emerytalny – nie podjęto. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne- tak, składka zdrowotna 7%, docelowo 10%. Sposób na uzdrowienie służby zdrowia – uszczelnienie systemu, karta pacjenta. Deficyt budżetowy – stopniowo zmniejszany. Interwencja państwa w gospodarkę – ograniczona. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej – budowa silnej pozycji Polski w regionie. Powszechne prawo do posiadania broni– nie. Kara śmierci – nie. Euro – nie.

MARIAN KOWALSKI

kowalski
DATA I MIEJSCE URODZENIA: 15.08.1964, LUBLIN

WYKSZTAŁCENIE: PODSTAWOWE

ZAWÓD: OSOBA BEZROBOTNA PARTIA: RUCH NARODOWY

STRONA INTERNETOWA: MARIANKOWALSKI.PL

Przedsiębiorca, kulturysta, instruktor sportowy i ochroniarz. W 1993 roku wstąpił do Unii Polityki Realnej, w której działał przez kilkanaście lat. W połowie lat dziewięćdziesiątych założył Komitet Obrony Kupców i Rzemieślników, który wywalczył obniżkę opłat miejskich dla małych firm. W latach 2004-07 był ławnikiem sądu rejonowego w Lublinie. Po 10 kwietnia 2010 roku współorganizował lubelskie obchody upamiętniające katastrofę smoleńską. W tym samym roku związał się z Obozem Narodowo-Radykalnym, w który został rzecznikiem prasowym. Współorganizował Marsze Niepodległości. W latach 2006 i 2014 kandydował na prezydenta Lublina. Jest wiceprezesem nowo powstałej partii Ruch Narodowy. W 2014 roku bez powodzenia kandydował w wyborach samorządowych na urząd prezydenta Lublina. Jego hasło wyborcze to “Silny człowiek na trudne czasy”.

PROGRAM:

„Chcę wzmocnić rolę prezydenta przez wprowadzenie systemu prezydenckiego.”

Podatki : PIT- jestem przeciwny PIT-owi w jego obecnym kształcie. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) zmienić filozofię CIT. VAT-to podatek bardzo drogi w poborze i czasochłonny. Powinien być zastąpiony inna daniną. ZUS- likwidacja. Emerytura: przymus emerytalny – nie. Wiek emerytalny – wg uznania obywatela. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne- nie. Sposób na uzdrowienie służby zdrowia – likwidacja NFZ, finansowanie bezpośrednio z budżetu. Deficyt budżetowy – nie. Interwencja państwa w gospodarkę – nie podjęto. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej – wycofanie się Polski z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Powszechne prawo do posiadania broni– tak. Kara śmierci – tak. Euro – nie.

JANUSZ KORWIN-MIKKE

korwin-mikke  
DATA I MIEJSCE URODZENIA: 27.10.1942, WARSZAWA

WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE FILOZOFICZNE

ZAWÓD: POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PARTIA: KONGRES NOWEJ PRAWICY

STRONA INTERNETOWA: PREZYDENTKORWIN.PL

Publicysta i polityk. Założyciel i prezes ugrupowań politycznych: Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności oraz Kongresu Nowej Prawicy. Poseł na Sejm I kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W latach 1962–1982 należał do Stronnictwa Demokratycznego. W 1978 założył Oficynę Liberałów. Autor broszury pt. Mała niebieska książeczka (1981), w której wzywał członków SD m.in. do wprowadzenia w Polsce zasad wolnego rynku. W 1982 internowany z kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Po zwolnieniu podpisał tzw. deklarację lojalności. W 1986 wydawał kwartalnik konserwatywno-liberalny „Stańczyk”. W 1987 został koordynatorem nowo powstałego Ruchu Polityki Realnej (w 1989 przekształconego w Unię Polityki Realnej). W 1990 założył tygodnik „Najwyższy CZAS!”. W 1996 (po rozpadzie UPR) założył ugrupowanie pod nazwą Stronnictwo Polityki Realnej, którą kierował z przerwami do 2002 roku. UPR przedłożyło w Sejmie kilkanaście projektów ustaw. Jedyną skuteczną inicjatywą parlamentarzystów UPR było przegłosowanie przez Sejm w dniu 28 maja 1992 uchwały lustracyjnej osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe, skutkującą utworzeniem tzw. listy Macierewicza. Korwin-Mikke kandydował bez powodzenia w kolejnych wyborach parlamentarnych w 1993, 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, w wyborach do PE w 2004 i 2009 oraz w wyborach samorządowych w 2006 i 2010 roku. Dwukrotnie (bezskutecznie) ubiegał się o stanowisko senatora w wyborach uzupełniających do Senatu. Czterokrotnie kandydował na urząd prezydenta RP. W 1995 i 2000 z ramienia UPR, w 2005 jako kandydat Platformy JKM z poparciem UPR, w 2010 jako kandydat partii Wolność i Praworządność. W 2014 kierowany przez niego KNP w wyborach do europarlamentu zajął 4 miejsce. Janusz Korwin-Mikke wywalczył jeden z czterech mandatów przypadających temu ugrupowaniu.

PROGRAM:

„Dumna, bogata Polska”.

Wolność, ochrona prywatnej własności, nowa konstytucja, silna armia.

Podatki : PIT – 0. CIT(podatek dochodowy od osób prawnych) – 0. VAT- 15 do 20%. ZUS – 0. Emerytura: przymus emerytalny – nie. Wiek emerytalny – nie podjęto. Służba zdrowia: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne- nie. Sposób na uzdrowienie służby zdrowia – częściowa lub całkowita prywatyzacja. Deficyt budżetowy – zakazany. Interwencja państwa w gospodarkę – nie. Najważniejsze zadanie w polityce zagranicznej – być neutralnym i dbać o interes polskich obywateli. Powszechne prawo do posiadania broni– tak. Kara śmierci – tak. Euro – nie.

Foto: ewybory.euFlickr (lic. CC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

UK: Przedwyborcze obiecanki cacanki

Korona za seks? Była Miss o kulisach konkursu piękności (Tylko dla dorosłych)