w ,

Rekordowa migracja w UK – jest grubo…

emigracja w UK

W 2022 napływ ludności do Wielkiej Brytanii zanotował imponujący wzrost, osiągając poziom 745 tysięcy osób, co przewyższa wcześniejsze szacunki o 606 tysięcy – oznajmił dziś Urząd Statystyczny Królestwa, prezentując dane po korekcie. Jest to największy zapisany wzrost migracji od czasów zakończenia Drugiej Wojny Światowej.

Ile to tych ludzi przekroczyło „Wrota Albionu”?

Oprócz tego, saldo migracji w okresie dwunastu miesięcy, kończącym się w czerwcu bieżącego roku, było nieznacznie mniejsze, osiągając 672 tysiące. W obu sytuacjach, główną siłę napędową migracji stanowią przybysze z państw nienależących do Unii Europejskiej.

Skorygowane dane z 2022 roku wskazują, że do raju 😉 tj. na Wyspy Brytyjskie przybyło 1 mln 234 tysiące osób planujących długotrwały pobyt, w tym 88 tysięcy obywateli Królestwa, 116 tysięcy mieszkańców Unii Europejskiej oraz 1,03 miliona osób z innych krajów.

W tym samym czasie Królestwo opuściło 489 tysięcy osób, w tym 92 tysiące Brytyjczyków, 239 tysięcy obywateli Unii Europejskiej i 157 tysięcy z innych państw.

Do końca lipca 2022 przybyło…

W okresie od lipca 2022 do czerwca 2023 roku, Wielka Brytania przyjęła 1,18 miliona nowych mieszkańców, w tym 84 tysiące swoich obywateli, 129 tysięcy osób z Unii Europejskiej i 968 tysięcy z innych krajów. W tym samym okresie wyspę opuściło 508 tysięcy osób, w tym 93 tysiące Brytyjczyków, 215 tysięcy obywateli Unii oraz 200 tysięcy z pozostałych krajów.

Najwięcej nowych twarzy na Wyspach od II wojny światowej

Jak podkreśla Urząd Statystyczny, chociaż saldo migracyjne w okresie od lipca 2022 do czerwca 2023 było nieco niższe niż w roku kalendarzowym 2022 (672 tysięcy wobec 745 tysięcy), to zbyt wcześnie jednak na stwierdzenie, czy to zwiastuje trend spadkowy. Warto podkreślić, że obie te liczby są najwyższymi od zakończenia wojny światowej.

Jakie są powody przybycia do Raju 😉

Jeżeli chodzi o motywy, dla których obywatele krajów spoza Unii Europejskiej przybywają do Wielkiej Brytanii, dominujące są zatrudnienie i edukacja. Z 968 tysięcy osób, które przeprowadziły się do Brytanii między lipcem 2022 a czerwcem 2023, 282 tysiące stanowili studenci, plus 96 tysięcy osób na ich utrzymaniu. Dodatkowo, 169 tysięcy osób otrzymało wizy pracownicze, a 154 tysiące na ich utrzymaniu.

Inne powody migracji to: 90 tysięcy azylantów, 83 tysiące osób w ramach programów przesiedleńczych dla mieszkańców Hongkongu, Ukrainy i Afganistanu, 70 tysięcy z powodów rodzinnych i 25 tysięcy z innych przyczyn.

Co na to rządzący konserwatyści

Podane dane stawiają rządzącą od ponad trzynastu lat Partię Konserwatywną w niełatwej sytuacji. Partia ta konsekwentnie obiecywała zmniejszenie liczby imigrantów, jednak obietnice te nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mimo zapowiedzi z kampanii wyborczych 2010, 2015 i 2017 roku o zmniejszeniu salda migracyjnego do poziomu poniżej 100 tysięcy rocznie, w 2019 roku, podczas ostatnich wyborów do Izby Gmin, saldo wynosiło 219 tysięcy.

A miało być tak pięknie…

Od lipca 2019 do czerwca 2023 roku, Wielka Brytania przyjęła 1,611 miliona osób więcej niż wyjechało, co obejmuje netto 1,829 miliona obywateli spoza Unii Europejskiej oraz netto wyjazd 81 tysięcy obywateli Unii i 137 tysięcy Brytyjczyków.

stand-up kent

Grudniowa porcja śmiechu nadchodzi do Kent

Polski Ośrodek Lewisham – tam ciągle coś dobrego się dzieje już niebawem 32 finał WOŚP