w ,

Rząd UK wyklucza powrót do swobodnego przepływu młodzieży z UE

swobodny przeplyw młodziezy

Wielka Brytania postanowiła odrzucić propozycję Unii Europejskiej dotyczącą wprowadzenia programu, który umożliwiłby młodym ludziom w wieku 18-30 lat naukę i pracę na Wyspach bez konieczności posiadania wizy. Decyzja ta jest wynikiem długotrwałych zmian po wyjściu kraju z UE.

Odrzucenie propozycji UE: swobodny przepływ nie wróci

Komisja Europejska chciała umożliwić młodzieży z UE łatwiejsze studiowanie i pracowanie w UK. Proponowane warunki zakładały możliwość pobytu do czterech lat bez wiz oraz równouprawnienie w kwestii opłat za naukę. Jednakże, brytyjski rząd szybko wykluczył taką możliwość, podkreślając koniec swobodnego przepływu osób.

Brytyjskie stanowisko: tylko dwustronne umowy

UK wyraziła gotowość do negocjacji umów z poszczególnymi państwami UE, ale odrzuca pomysł ogólnoeuropejskiego porozumienia. Aktualnie, Wielka Brytania posiada umowy z krajami takimi jak Australia i Nowa Zelandia, które pozwalają młodzieży na przyjazd na okres do dwóch lat.

Reakcja opozycji: brak zmian w polityce

Także Partia Pracy w Wielkiej Brytanii, mimo perspektywy wygranych w nadchodzących wyborach, potwierdziła, że nie planuje wprowadzać programu mobilności dla młodzieży. Działania te mają na celu poprawę relacji z UE, ale bez przekraczania ustalonych granic w polityce migracyjnej.

Podsumowanie: Wielka Brytania kontra swobodny przepływ młodzieży z UE

Rząd Wielkiej Brytanii stanowczo odrzuca wszelkie próby przywrócenia swobodnego przepływu osób z UE. Koncentrując się na dwustronnych umowach z poszczególnymi krajami. Propozycja Komisji Europejskiej została odrzucona, co stanowi kolejny krok w kształtowaniu po-BREXIT-owych relacji z Unią Europejską.

BREXIT zmiany w UK

Centra ogrodnicze w UK mają kolejny „po-BREXIT-owy” problem