w ,

Credit Score – jak to działa?

HISTORIA KREDYTOWA

Ocena zdolności kredytowej, tzw. credit score to raport naszych finansowych zachowań w przeszłości i teraźniejszości. Taki raport używany jest przez wszystkich pożyczkodawców w Wielkiej Brytanii do oceny potencjalnego pożyczkobiorcy. Na jego podstawie ustalana zostaje także stopa procentowa. Sprawdzaniem naszej zdolności kredytowej zajmują się wyspecjalizowane agencje: Experian, Call Credit i Equifax które analizują spłatę wcześniejszych zadłużeń, stałość adresu, długość okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy, obecność na liście wyborców czy tez ilość złożonych aplikacji o przyznanie kredytu. Na podstawie otrzymanych wyników przyznają punkty, najczęściej w skali do 1000 punktów. 

Z raportu Credit Score, dowiemy się: o wszystkich posiadanych produktach finansowych, o tym ile obecnie jesteśmy winni bankowi, o wszystkich opóźnieniach w płatnościach, o wyrokach sądów, czy kiedykolwiek ogłaszaliśmy bankructwo, czy jesteśmy na liście wyborców czy kiedykolwiek straciliśmy dom z powodu braku pieniędzy…
banner lidertax kent

Jak poprawić swój credit score: 

  1. Sprawdź swój raport i wyjaśnij wszystkie ewentualne błędy. W raporcie mogą się zdarzać proste błędy w naszych danych osobowych ale także błędne informacje z banku. Błędy w raporcie mogą być także dowodem przestępstwa – kradzież ID
  2. Zapisz się na listę wyborców, tzw. electoral roll oraz regularnie sprawdzaj poprawność  podanego adresu. W chwili obecnej można zrobić to wszystko online, korzystając ze strony www.gov.uk
  3. Pomyśl przed wzięciem nowego kredytu. Każdy złożony i odrzucony wniosek o kredyt pozostawia ślad w naszej historii kredytowej. Aplikowanie o kredyt częściej niż raz w miesiącu powoduje utratę punktów w naszej ocenie wiarogodności kredytowej. Warto pamiętać, że jeśli w ostatnim czasie nasz wniosek kredytowy został kilkakrotnie odrzucony to zaleca się odczekanie 6 miesięcy na złożenie kolejnej aplikacji, w przeciwnym razie nasze szanse na pozytywnie korzystny wynik credit score maleją drastycznie.
  4. Zamknij stare rachunki kart kredytowych. Jeśli posiadasz karty których nie używasz po prostu zamknij te rachunki. Dostępność do wielu kart kredytowych nie oznacza ile posiadasz długu, może jednak oznaczać jaką masz dostępność środków, co dla pożyczkodawców może stanowić zagrożenie.
  5. Zakończ wszystkie powiązania finansowe z „ex” partnerem. Jeśli na naszym raporcie kredytowym widnieje wciąż nasz „ex” partner ze złym credit score możemy złożyć zawiadomienie o oddzieleniu tych zapisów.
  6. Buduj dobrą historie kredytową: spłacaj pożyczki na czas i w ramach limitu,  korzystaj z kart kredytowych.
  7. Jeśli to możliwe nie zmieniaj adresu zbyt często – nasz wynik będzie wyższy jeśli mieszkaliśmy pod jednym adresem przez okres dłuższy niż 3 lata. 
  8. trzymaj się stałego zatrudnienia – pożyczkodawcy preferują osoby zatrudnione u jednego pracodawcy przez wiele lat. Zmienianie pracodawcy więcej niż 3 razy w ciągu ostatnich 3 lat znacznie obniża ilość przyznawanych punktów. Także przerwy w zatrudnieniu czy krótki staż pracy u obecnego pracodawcy mają niekorzystne odbicie w credit score.
  9.  Nie zmieniaj zbyt często konta bankowego – krótki czas posiadania konta w banku lub nie posiadanie go w ogóle mogą zaprzepaścić szanse na nasz dobry wynik w rankingu.

banner Profittree kent

Warto zasięgnąć niezależnej porady finansowej przed staraniem się o kredyt hipoteczny. Można wtedy wstępnie ocenić możliwości i skalkulować potencjalne możliwości i zagrożenia. Można skorzystać z kalkulatorów kredytowych, ale pamiętajmy, że to NIGDY nie będzie w 100% wyznacznikiem tego jak widza nas bank…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pomysł dla dzieci na Half Term

Styczniowa promocja w Ryanair – Michael O’Leary walczy o klientów…