w , ,

Jak zostać pielęgniarką w UK?

Jak zostać pielęgniarką w UK. Jakie studia są wymagane, jak często odbywają się szkolenia. Jak i gdzie szukać pracy oraz na jakie zarobki może liczyć polska pielęgniarka w Wielkiej Brytanii? Na te i inne pytania odpowiada Natalia Polka, która od 4 lat mieszka w UK. Prowadzi własną działalność (pomaga adeptom zawodu w znalezieniu zatrudnienia w Wielkiej Brytanii) i pracuje jako pielęgniarka operacyjna.

„Jak zostać…”to cykl stworzony z myślą o osobach planujących przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii oraz o Polakach mieszkających już w UK, ale zastanawiających się nad zmianą zawodu. W ramach „Jak zostać…” pytamy przedstawicieli różnych profesji o ścieżkę kariery, zarobki czy plusy i minusy danej profesji.

Osoby, które chciałyby podzielić się informacjami i refleksjami na temat swojej pracy i współtworzyć z nami serię „Jak zostać…?” prosimy o kontakt przez formularz dostępny tutaj – KLIK! lub wiadomość prywatną przez FB – KLIK!

Jak zostać pielęgniarką w UK?

Pielęgniarką w Wielkiej Brytanii może zostać osoba posiadająca dyplom pielęgniarstwa z każdego kraju. Wiązać się to będzie jednak z potwierdzeniem prawa wykonywania zawodu w NMC (odpowiednik Polskiej Izby Pielęgniarek i Położnych). Dla polskich pielęgniarek/pielęgniarzy proces rejestracji trwa – według przepisów – 3 miesiące. Należy wypełnić aplikację dostępną na stronie NMC i przedłożyć wszystkie dokumenty uwzględnione w aplikacji. Wszystkie wymagane dyplomy, potwierdzenie prawa wykonywania zawodu z Polskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Historia zatrudnienia, niekaralność z Polski, akt urodzenia, dyplom specjalizacji i wszystkie certyfikaty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Pozostałe dokumenty, czyli kopia paszportu potwierdzona przez notariusza, zdjęcia, poświadczenie niekaralności w Wielkiej Brytanii (DBS) muszą zostać dołączone do aplikacji. Wszystko to musi zostać razem wysłane. W zależności od aplikującego, NMC może poprosić o dodatkowe dokumenty. Może przedłużyć okres oczekiwania na NMC Pin (numer nadawany każdej praktykującej pielęgniarce).

Podczas oczekiwania na potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu warto poprosić o referencje z kilku miejsc pracy lub od kilku osób z Polski i przetłumaczyć je na język angielski (przez tłumacza przysięgłego). Należy jednak pamiętać, że referencje muszą zawierać nazwę placówki, e-mail i służbowy numer telefonu. Przygotowanie referencji znacznie przyśpieszy starania o nową pracę w UK.

Książeczka szczepień jest kolejną bardzo istotną sprawą, każdy potencjalny pracodawca poprosi o historię szczepień (warto przetłumaczyć książeczkę szczepień przez tłumacza przysięgłego).

Jakie wykształcenie powinna mieć pielęgniarka pracująca w Wielkiej Brytanii?

Podobnie jak w Polsce zawód pielęgniarki w Wielkiej Brytanii może wykonywać osoba posiadająca tytuł licencjata lub magistra pielęgniarstwa. Dodatkowym atutem jest posiadanie specjalizacji, co ułatwia pielęgniarce karierę i pozwala na szybszy awans. W Polsce pielęgniarka z dyplomem może rozpocząć pracę w każdej placówce medycznej na każdym oddziale (jest tak zwaną pielęgniarką uniwersalną). Specjalizacje zdobywa się dzięki kursom w Izbach Pielęgniarskich już po rozpoczęciu pracy w zawodzie, dzięki czemu podnosimy i ukierunkowujemy nasze kwalifikacje. W Wielkiej Brytanii natomiast studenci pielęgniarstwa już podczas studiów muszą wybrać drogę kariery: czy chcą zostać pielęgniarką dziecięcą, pielęgniarką osób dorosłych czy pielęgniarka geriatryczną. Skutkiem takiego systemu nauczania w Wielkiej Brytanii jest ograniczone pole manewru dla pielęgniarek z Polski.

Pielęgniarka bez specjalizacji po potwierdzeniu prawa wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii otrzyma tytuł RGN (Registeres General Nurse – pielęgniarka dyplomowana) bez względu na tytuł jaki posiada w Polsce, co uprawni ją do pracy z dorosłymi pacjentami. Nie znaczy to, że nigdy nie będzie mogła pracować w szpitalu dziecięcym. Wiąże się to jednak z ukończeniem wielu kursów, a czasami nawet z uzupełnieniem kwalifikacji na studiach w Wielkiej Brytanii. Osoby posiadające specjalizację w Polsce w danej dziedzinie nie będą miały takiego problemu.

Jakie dodatkowe szkolenia i kursy warto skończyć?

Najlepsze co możemy zrobić to przyjechać do Wielkiej Brytanii posiadając specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa. Ułatwia to podjęcie pracy oraz awans. Bardzo ważne są kursy językowe, po których otrzymamy certyfikat uznawany w Wielkiej Brytanii. Stanowi duży plus podczas starania się o pierwszą pracę. Należy pamiętać, aby – w miarę możliwości – wszystkie dokumenty były w języku angielskim. Im więcej kursów, tym lepiej, jednak każdy szpital posiada swój system kształcenia personelu. Szpitale wolą szkolić pracowników według swojej metody.

Jak zostać pielęgniarką w UK – zanim zaczniesz pracę

Przed podjęciem pracy pracodawca wysyła pracownika na dodatkowe kursy – tzw. Mandatory Training, czyli odbywające się co roku szkolenie obowiązkowe, które zawiera takie moduły, jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, kontrola infekcji, zarządzanie zasobami ludzkimi, przepisy określające zawód pielęgniarki. Udzielanie pierwszej pomocy, resuscytacja, reanimacja, przepisy przeciwpożarowe itd. Po rozpoczęciu pracy szpital/placówka zdrowia zorganizuje dla nas kursy z badań fizykalnych, cewnikowania, administracji leków, wykonywania EKG, wkłuć dożylnych i dotętniczych i wielu innych (w zależności od miejsca pracy). Regulują to wewnętrzne przepisy i procedury każdego szpitala, które mają na celu ochronę pacjenta i zapewnienie najlepszej praktyki. Można także samemu podnosić swoje kwalifikacje na dodatkowych szkoleniach organizowanych przez NMC, związki zawodowe oraz firmy produkujące sprzęt medyczny.

Obecnie w Wielkiej Brytanii każda pielęgniarka poddawana jest Revalidation (przedłużenie i potwierdzenie prawa wykonywania zawodu), odbywa się to co 3 lata. Proces ten wymaga między innymi udokumentowania określonej przez NMC liczby godzin przepracowanych w ciągu 3 lat, określonej liczny kursów, szkoleń i sympozjów, opinii i recenzji na swój temat od kolegów z pracy lub pacjentów/rodzin pacjentów. Program ten jakoby egzekwuje od pielęgniarki konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji a branie w nim udziału jest warunkiem, który należy spełnić, aby móc pracować.

Jak zostać pielęgniarką w UK – potrzebne uprawnienia

Podstawą jest prawo do wykonywania zawodu, które zdobywa się dzięki dyplomowi ukończenia studiów o kierunku pielęgniarstwo. NMC, czyli odpowiednik Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Na podstawie dyplomu wpisuje pielęgniarkę w rejestr, nadaje jej numer oraz pozwolenie na wykonywanie zawodu pielęgniarki na terenie Wielkie Brytanii. Cały proces rejestracji w NMC jest złożony i dla pielęgniarek z Polski – według przepisów – trwa 3 miesiące. Istnieją jednak odstępstwa od reguły, co sprawia, że proces ten czasami trwa dłużej.

Czy każdy może zostać pielęgniarką/pielęgniarzem w Wielkiej Brytanii? Jakie predyspozycje są szczególnie mile widziane?

Według mojej wiedzy każdy, kto ukończy studia o kierunku pielęgniarstwo z pozytywnym wynikiem, nie posiadając przy tym problemów z prawem (co jest bardzo skrupulatnie sprawdzane), może zostać pielęgniarką lub pielęgniarzem. W Wielkiej Brytanie, w przeciwieństwie do Polski, mężczyzn wykonujących ten zawód jest stosunkowo dużo. Pracodawca nie zwraca uwagi na różnice kulturowe, religię, kraj pochodzenia, płeć czy ilość tatuaży. Jeśli jesteś dobrym pracownikiem, jesteś pozytywnie nastawiony, lubisz zawód, który wykonujesz, czujesz potrzebę ciągłego samodoskonalenia się, lubisz pracę w zespole, nowe wyzwania, jesteś odporny na stres i nie przeszkadza ci, że czasami zdarzy się pracować w weekend, w nocy, w święta, to jesteś idealnym kandydatem. Nawet jeśli znajomość języka angielskiego nie jest biegła, ale pracodawca widzi, że ciągle dążysz do jej doskonalenia i uczęszczasz na kursy, masz dużą szanse zostać członkiem zespołu.

jak-zostac-pielegniarka-w-uk-flickr

Jak zostać pielęgniarką w UK – gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Zatrudnienie – w zależności od kwalifikacji (mowa o specjalizacji) – można znaleźć w każdej państwowej lub prywatnej placówce zdrowia, szpitalach, przychodniach, prywatnych gabinetach, opiece społecznej, domach opieki, sektorze szkolenia pielęgniarek i niewykwalifikowanego personelu medycznego np. HCA (Health Care Assistance), zazwyczaj znajdujących się przy placówce szpitala. Bardzo ciekawą pracą jest praca w zespole koordynującym transplantacje na terenie Wielkiej Brytanii. Można też współpracować z agencjami specjalizującymi się w zatrudnianiu pielęgniarek na umowę zlecenie.

Lepiej pracować na własny rachunek czy dla kogoś?

Zaczynając pracę w Wielkiej Brytanii najłatwiej jest podjąć stałą pracę w państwowych/prywatnych szpitalach lub domach opieki. Pozwala na zapoznanie się z procedurami i systemem opieki w tym kraju. Po upływie 2 lat można dodatkowo starać się o pracę w agencji pielęgniarskiej na umowę zlecenie. Warunkiem jest duże doświadczenie w zawodzie w Wielkiej Brytanii (np. jako pielęgniarka operacyjna). Wiąże się to z lepszymi zarobkami, ale wymaga wielu wyrzeczeń. Jest to alternatywą dla pielęgniarek, które chciałyby pracować „na własny rachunek”.

Praca w placówce medycznej z umową na stałe pozwala na rozwijanie swojej kariery oraz na awans, a także umożliwia łatwiejszy dostęp do dodatkowych szkoleń podnoszących nasze kwalifikacje (takie szkolenia organizowane są w większości przez pracodawcę).

Rozpoczynając pierwsza pracę w szpitalu pielęgniarka zaczyna od Band 5 (jest to stopień w hierarchii, określający zarobki i obowiązki). Wraz z upływem lat i zdobywaniem zasług można awansować na kolejne stopnie: od Band 5 do Band 9.

Osoby ceniące sobie niezależność, którym nie zależy na awansie, mające na względzie korzyści finansowe często decydują się na pracę jako „pielęgniarka agencyjna”, czyli pielęgniarka pracująca na umowę zlecenie dla wielu placówek i szpitali. Pielęgniarka taka musi podpisać umowę z agencją, która pośredniczy w znalezieniu pracy i często zapewnia dodatkowe szkolenia oraz dba o to, aby wszystko było zgodnie z prawem. Takimi agencjami są dla przykładu: Arcadia Nursing Agency, Primera Healthcare, First Point Healthcare.

Jakie są główne obowiązki pielęgniarki, jak wygląda dzień pracy pielęgniarki?

Pielęgniarka w Wielkiej Brytanii ma podobne obowiązki jak pielęgniarka w Polsce. Aby wykonywać niektóre medyczne procedury – oprócz posiadania dyplomu – musi przejść dodatkowe szkolenia, które określają procedury szpitalne (np. cewnikowanie pęcherza moczowego). Dużym odciążeniem dla pielęgniarek w UK jest dodatkowy personel, który pomaga w pracy, np. HCA (Health Care Assistance – opiekun, asystent pacjenta), pomocnik fizjoterapeuty, psycholodzy, logopedzi. HCA odciąża pielęgniarkę w takich pracach, jak karmienie pacjenta, pomoc przy kąpieli lub przy poruszaniu się, towarzyszenie pacjentowi, rozmowa. Nie znaczy to, że pielęgniarka jest całkowicie zwolniona z tych obowiązków, ale otrzymuje pomoc, aby mogła się lepiej skoncentrować na procedurach medycznych.

W zależności od miejsca pracy pielęgniarka rozpoczyna swój dyżur od raportu (spotkanie z pielęgniarką zdającą dyżur). Spotkania z zespołem (HCA, logopedzi, inne pielęgniarki, fizjoterapeuci i ich pomocnicy, wolontariusze, studenci). Omówienia dnia pracy i rozdzielenia obowiązków, obchodu wraz z lekarzem po oddziale i kolejno według porządku dnia. Wszystkie podjęte działania muszą zostać udokumentowane.

Bardzo często zespół po pracy spotyka się poza szpitalem, dzięki czemu tworzą się bliższe więzi. Takie spotkania budują też zaufanie w zespole.

Jak zostać pielęgniarką w UK – zarobki

Rozpoczynając pracę na stanowisku pielęgniarki w państwowym szpitalu (wynagrodzenie roczne):

  • W przypadku band-u 5 (pielęgniarka najmniej doświadczona) otrzymuje £21 692 – 28 180 – liczy się staż pracy,
  • Band 6 (lider zespołu) otrzymuje £26 041 – 34 876 – liczy się staż pracy,
  • Band 7 (manager oddziału lub bloku operacyjnego/odpowiednik oddziałowej) otrzymuje £31 072 – 40 0964.

W przypadku Band 8-9 wysokość zarobków można sprawdzić na stronie NMC, dane są dostępne dla każdego. W zależności od roku kwoty te mogą się zmieniać.

Kwoty zależne są od kwalifikacji i doświadczenia pielęgniarki. W prywatny placówkach kwoty są wyższe, wiąże się to jednak z większą liczbą przepracowanych godzin, jak i większym zakresem obowiązków.

Jak zostać pielęgniarką w UK – plusy i minusy zawodu

Jak w każdym zawodzie można znaleźć plusy i minusy, tak w zawodzie pielęgniarki można powiedzieć, że plusy przeważają nad minusami. Plusy to możliwość doskonalenia się w zawodzie i możliwość awansu. Również rozwoju kariery, pracy w zespole czy wsparcie pracodawcy. Możliwość zawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, wielokulturowość zespołu pozwalająca poszerzać własne horyzonty. Bardzo dobre zaplecze placówki medycznej (co ułatwia pracę), dużo ciekawych szkoleń, budowanie pewności siebie, dobre zarobki. Minusy? Przede wszystkim stres i duża odpowiedzialność.

BIO, czyli kim jesteś?

Wielka Brytania jest moim domem już 4 lata. Posiadam tytuł magistra pielęgniarstwa. Przez kilka lat po ukończeniu studiów pracowałam w Polsce. Głównie jako pielęgniarka operacyjna (instrumentariuszka), zdecydowałam się na wyjazd do Wielkiej Brytanii z moim ówczesnym partnerem. Zaraz po przyjeździe do UK rozpoczęłam proces rejestracji w NMC, niestety trwało to w moim przypadku aż 6 miesięcy. Świadomie podjęłam moją pierwszą pracę na stanowisku pielęgniarki w prywatnym szpitalu o profilu rehabilitacyjnym. Pozwoliło mi podszkolić mój słaby angielski i lepiej poznać system i procedury obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Później pracowałam w państwowym szpitalu na bloku operacyjnym, poznając panujące tam zasady pracy. Obecnie zawodowo spełniam się jako pielęgniarka operacyjna, prowadzę własną firmę we współpracy z wieloma agencjami pielęgniarek. Zapewnia mi to możliwość pracy z najlepszymi. Chciałabym w dalszym ciągu rozwijać swoją firmę. Pomagać ambitnym i zdolnym pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy chcieliby poszerzyć swoje horyzonty i którzy myślą o rozpoczęciu pracy w Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj także:

Zapraszamy również do lektury artykułu – Jak zostać instruktorem jazdy w Wielkiej Brytanii – KLIK!

Może Ciebie również zainteresować nasz tekst – Jak zostać księgową w Wielkiej Brytanii – KLIK!

Jak zostać tłumaczem w Wielkiej Brytanii – KLIK!

Foto: Flickr (lic. CC)

Dodaj komentarz

Londyńczycy – dostają w metrze mandaty za brak „kagańców”

chrzest dziecka w UK

Chrzest dziecka w UK? Prostszy niż w Polsce!