w ,

Nowy 2019 rok podatkowy w UK. Co się zmieniło?

Niewątpliwie kwiecień jest miesiącem, który przynosi zmiany w dziedzinie podatków na rynku brytyjskim. Jednakże czy dla Polaków mieszkających na wyspach będzie to szczęśliwy nowy rok? Analizę zmian warto rozpocząć od kwestii, które są nam zdecydowanie najbliższe – czyli od codziennych wydatków oraz podatków, które skutecznie ograniczają nasz budżet domowy.

Zmiany w kwestiach podatkowych – większe możliwości na oszczędności

Na początek warto wspomnieć, że zmianie uległ próg podatkowy (personal allowance), którego wartość wynosi aktualnie 12 500 GBP. Jest to więc wzrost o 650 GBP w porównaniu do roku poprzedniego. Jak to się przekłada na budżet domowy? Dla podatników o podstawowej stawce jest to oszczędność podatku w wysokości 130 GBP.

Dodatkowo zmianie uległa również stawka podatkowa (tax rate). W poprzednim roku podatkowym stawka ulegała zmianie na wyższą po przekroczeniu rocznego zarobku w wysokości 46 350 GBP. Wraz z nowym rokiem podatkowym, kwota ta została zmieniona na 50 000 GBP i dopiero od tej kwoty stawka zmienia się z 20% (stawka podstawowa) do 40% (wyższa stawka). Osobom, którym uda się skorzystać z tej zmiany, a ponadto mającym dodatkową ulgę osobistą (extra personal allowance), domowy budżet powiększy się o oszczędności rzędu 860 GBP

Gdzie jeszcze warto szukać oszczędności? Osoby, które zawarły związek małżeński, gdzie jedna osoba jest podatnikiem o stawce podstawowej, a druga nie jest podatnikiem, mogą otrzymać zasiłek małżeński (marriage allowance). Zasiłek ten jest w wysokości 250 GBP

Kolejną możliwością oszczędności jest zwolnienie z podatku CGT (Capital Gains Tax). Na zwolnienie z podatku CGT mogą  liczyć osoby, które sprzedają swoje aktywa (np. drugi dom). Od kwietnia 2019 roku, jeżeli zysk ze sprzedaży nie przekracza 12 000 GBP, to jest on zwolniony z podatku. W porównaniu do poprzedniego roku, kwota ta została zwiększona o 300 GBP. Co więcej osoby, które spodziewają się wyższego zysku niż 12 000 GBP ze sprzedaży aktyw, również mają możliwość oszczędności. Jeżeli jest to możliwe, to warto w takim wypadku rozłożyć sprzedaż aktywów przez lata podatkowe. 

Rachunki gospodarstw domowych – podwyżki które uszczuplą domowy budżet

Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że osoby mieszkające w Anglii mogą spodziewać się podwyżki podatku komunalnego (council tax) do 4.99%. Zmiana ta nie została jeszcze wprowadzona, jednakże jest ona bardzo możliwa.

W kwestii opłat, tendencję wzrostową możemy również zauważyć w licencjach telewizyjnych (TV licences). Wraz z nowym rokiem finansowym, licencje na telewizory kolorowe (licences for colour TVs) wzrosły o 4 GBP w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym. Aktualnie, wartość ta wynosi 154.50 GBP. W przypadku telewizorów czarno-białych, również zauważamy różnicę na niekorzyść podatnika. Od kwietnia, licencja telewizyjna na czarno-białe telewizory (licences for black and white TVs) wynosi 52 GBP, co stanowi wzrost o 1,50 GBP w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto również wspomnieć o tym, że aktualnie osoby, które mają 75 lat są zwolnione z opłacenia licencji telewizyjnej.

Kolejną podwyżkę odczują klienci dostawców energii. Wysokość opłaty niewątpliwie zależy od ilości zużywanej energii, jednakże w przybliżeniu, gospodarstwa domowe, które zużywają średnią ilość gazu oraz energii zapłacą więcej o ok. 117 GBP w porównaniu do poprzedniego roku finansowego. Jest to bowiem związane z wprowadzeniem wyższych limitów cen energii przez firmę Ofgem. Ponadto warto również wspomnieć o tym, że w Wielkiej Brytanii, planowaną podwyżkę cen za energię ogłosiło sześciu największych dostawców energii. W związku z powyższym, szczerze zachęcamy Polaków mieszkających na wyspach do analizy dostępnych ofert na rynku brytyjskim i w miarę możliwości o przełączenie na tańszą ofertę.

Korzystna zmiana dla emerytów oraz stabilizacja w temacie oszczędności.

W nowym roku podatkowym, zmianie ulega również wysokość emerytury (state pension). Od kwietnia, emerytura będzie wyższa o 2,6% w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym. Na tę zmianę miała wpływ przede wszystkim stopa inflacji CPI (rate of CPI inflation), która wynosiła 2,4% ale również średni wzrost zarobków (average earnings) (o ok. 2,6%). Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (state pension age) w kwietniu 2016 roku, będą mogły cieszyć się wyższą emeryturą zgodnie z powyższą zasadą.

Na początek w kwestii oszczędności (savings) warto wspomnieć, że kwota, jaką dorośli mogą zaoszczędzić na ISA nie uległa zmianie. Jest to kwota w dalszym ciągu wynosząca 20 000 GBP. Zmianie uległa zaś kwota oszczędności dzieci, która uległa podwyższeniu z 4260 GBP na 4368 GBPDodatek oszczędnościowy (personal savings allowance) pozostaje zaś bez zmian, nadal wynosi on 1000 GBP przy standardowych stawkach podatkowych, a w przypadku wyższych stawek, jest on pomniejszony o 500 GBP. Również bez zmian pozostaje ulga podatkowa z tytuły dywidendy (tax-free divident allowance), która wynosi 2000 GBP. 

Podsumowanie 

Nowy rok podatkowy w Wielkiej Brytanii przynosi podatnikom wiele zmian. Co prawda, progi podatkowe uległy podwyższeniu, co niewątpliwie poprawiło sytuację Polaków na wyspach, jednakże jednocześnie wzrosły dla nich koszta codziennego życia oraz podstawowych rachunków. Zachęcamy więc do analizy domowego budżetu, aby każdy z podatników mógł skorzystać z przysługujących mu ulg, co znacznie poprawi sytuację finansową rodziny.

 
Foto: Flicker, lic.CC0 

Dodaj komentarz

Polish Your English Garden: KWIECIEŃ

Brexit? To może potrwać jeszcze rok!