w , ,

Pełnomocnictwo w UK, czyli Power of Attorney – kompendium wiedzy

Pełnomocnictwo w UK, czyli Power of Attorney – kompendium wiedzy

Pełnomocnictwo w UK to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z prawem rodzinnym. Dzięki niemu wskazana osoba uzyskuje zdolność do czynności prawnych w imieniu swojego bliskiego, który z różnych przyczyn nie może sam zadbać o ich realizację. W Wielkiej Brytanii pełnomocnictwo jest określane jako Power of Attorney. Oczywiście stosowanie takiego dokumentu zostało obwarowane kilkoma ważnymi regulacjami. Dlatego poprosiliśmy specjalistów z biura Lidertax, aby przedstawili naszym czytelnikom to zagadnienie. Zapraszamy do lektury!

pełnomocnictwo w uk
Masz pytanie | Dzwoń lub Pisz – KLIK

Power of Attorney w UK – co to za dokument?

Niektóre sytuacje życiowe potrafią całkowicie odmienić czyjąś codzienność. Nagła choroba może sprawić, że dana osoba nie będzie już w stanie samodzielnie podejmować określonych decyzji. Oczywiście taka sytuacja jest nie tylko bardzo przykra, ale także problematyczna. Jak więc można jej zaradzić?

Tutaj z pomocą przychodzi Power of Attorney. Jest to dokument będący wyrażeniem zgody na to, aby wskazana osoba mogła podejmować decyzje (np. finansowe lub medyczne) w imieniu wystawcy. Dzięki Power of Attorney osoba przewlekle chora lub niepełnosprawna może przekazać swojej bliskiej osobie prawo do reprezentowania jej interesów.

Power of Attorney jest powszechnie respektowanym dokumentem. Jednak przy jego spisywaniu istnieje jeden kluczowy warunek. Osoba wystawiająca Power of Attorney musi znajdować się w stanie tzw. pełni władz umysłowych.  Mówiąc krótko – musi być świadoma i wiedzieć o tym, jakie uprawienia przekazuje w ramach tego dokumentu.

Power of Attorney / pełnomocnictwa w UK – jakiego typu może być ten dokument?

Brytyjskie regulacje prawne przewidują dwa różne typy pełnomocnictwa. Pierwszym z nich jest Ordinary Power of Attorney, czyli pełnomocnictwo zwykłe. Jego specyfika polega na tym, że zachowuje ono ważność tak długo, jak wystawca pozostaje w pełni świadomy. Innymi słowy, wraz z utratą władz umysłowych i tym samym zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji – ten dokument traci ważność. Zwykłe pełnomocnictwo jest więc dobrym rozwiązaniem w przypadku takich osób, które np. uległy wypadkowi i przez pewien czas muszą pozostać w szpitalu. Wówczas Ordinary Power of Attorney pozwoli ich bliskim na załatwienie wymaganych formalności w imieniu chorego.

Drugiem typem pełnomocnictwa jest Lasting Power of Attorney, czyli pełnomocnictwo stałe. Główna różnica pomiędzy dwoma opisanymi dokumentami jest bardzo prosta. Mianowicie pełnomocnictwo stałe zachowuje swoją ważność nawet wtedy, gdy jego wystawca utraci pełnię władz umysłowych. Dlatego wskazana osoba na mocy takiego dokumentu uzyska wówczas możliwość podejmowania wszystkich kluczowych decyzji. Pod tym względem zakres tego świadczenia jest więc znacznie większy niż zakres pełnomocnictwa zwykłego.

Pełnomocnictwo w UK, czyli Power of Attorney kompendium wiedzy

Co obejmuje pełnomocnictwo w UK?

Zakres pełnomocnictwa zwykłego (Ordinary PoA) dotyczy przede wszystkim tzw. sytuacji dnia codziennego. Co więcej, wystawca tego dokumentu może szczegółowo sprecyzować zakres uprawnień przyznawanych danej osobie. Warto również pamiętać, że fakt podpisania Ordinary Power of Attorney nie musi zostać zgłoszony do żadnego urzędu.

Sytuacja wygląda już zupełnie inaczej w przypadku pełnomocnictwa trwałego (Lasting PoA). Tutaj zakres dokumentu może dotyczyć dwóch kluczowych obszarów:

  • decyzji majątkowych i finansowych (np. prawa do zarządzania majątkiem, płacenia zobowiązań oraz pobierania świadczeń finansowych);
  • sytuacji społecznej oraz zdrowotnej (np. w zakresie decyzji o przeniesieniu do domu opieki lub hospicjum).

Co istotne, obydwa wymienione pełnomocnictwa można zawrzeć w ramach jednego dokumentu. Dodatkowo fakt podpisania takiej ugody należy zgłosić do specjalnego organu. W przypadku Anglii i Walii jest to Office of Public Guardian, czyli Biuro Opieki Publicznej. Jeżeli podpisanie trwałego pełnomocnictwa nie zostanie zgłoszone, ważność dokumentu może łatwo być podważona. Warto zatem pamiętać o tej formalności!

UWAGA! Jako wykonawca czyjejś woli musisz unikać konfliktu interesów. Oznacza to, że nie powinieneś z tego tytułu czerpać korzyści majątkowych. Dlatego dobrym pomysłem będzie oddzielenie majątku i wydatków opłacalnych w imieniu wystawcy od własnego kapitału.

Pełnomocnictw w UK / Power of Attorney – różnice w stosowaniu dokumentu w krajach UK

Opisane do tej pory regulacje są stosowane przede wszystkim w Anglii oraz Walii. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że poszczególne kraje członkowskie Zjednoczonego Królestwa mogą wprowadzać w życie własne regulacje dotyczące pełnomocnictw!

Pełnomocnictwo w UK – Szkocja

W Szkocji pełnomocnictwo zwykłe jest określane jako GPA – Generals Powers of Attorney. Podobnie jak w Anglii, nie wymaga ono zgłoszenia, a jego zakres pozostaje ograniczony. Tymczasem stałe pełnomocnictwo funkcjonuje pod nazwą CPA – Continuing Power of Attorney. Dzięki niemu wskazana osoba może zarządzać majątkiem kogoś, kto nie jest już w stanie samodzielnie decydować. Oczywiście taki dokument musi zostać zgłoszony do szkockiego odpowiednika OPG, czyli Office of Public Guardian in Scotland.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie społeczne i medyczne, szkockie prawo wymaga podpisana WPA – Wellness Power of Attorney. Zasady podpisywania tego dokumentu są identyczne, co w przypadku CPA.

Pełnomocnictwo w UK – Irlandia Północna

Na terytorium Irlandii Północnej można wciąż zawrzeć dawny typ pełnomocnictwa stałego, które do 2007 roku określano jako EPA – Enduring Power of Attorney. Jednak warunki zarówno stałych, jak i zwykłych pełnomocnictw pozostają niezmienne w stosunku do innych krajów UK. W Irlandii Północnej organem odpowiedzialnym za zatwierdzanie pełnomocnictw jest Office of Care and Protection.

Lidertax

Powyższy tekst został przygotowany przez specjalistów z biura Lidertax, którzy na co dzień pomagają Polakom w prowadzeniu firmy i wypełnianiu wszelkich formalności związanych z życiem w UK. Jeżeli więc potrzebujesz pomocy w tym zakresie, koniecznie skontaktuj się z firmą Liderax a oni skierują Ciebie do sprawdzonego specjalisty z uprawnieniami i doświadczeniem w tym zakresie.

Photo by Álvaro Serrano on Unsplash

Dodaj komentarz

złombol 2023

Polonezem z Sycylii do Portugali przez Wielką Brytanię. Da się!

payslip w UK

Payslip w UK – najważniejsze informacje