w

Polscy kierowcy za granicą sprawcami 200 kolizji dziennie

Rośnie liczba szkód komunikacyjnych popełnianych za granicą przez kierowców prowadzących pojazdy z polskimi rejestracjami. W 2018 roku kierujący pojazdami z rodzimymi „blachami” byli sprawcami 200 takich kolizji dziennie.

Z danych zebranych przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)* wynika, że w ubiegłym roku kierowcy poruszający się pojazdami z polskimi rejestracjami spowodowali 75,2 tysiąca szkód poza granicami kraju. To o prawie 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Do największej liczby zdarzeń z winy Polaków doszło w Niemczech (za Odrą polscy kierowcy spowodowali aż 38,9 tysiąca szkód, to ponad 50 procent wszystkich zanotowanych przypadków). W Wielkiej Brytanii odnotowano 4,6 tysięcy kolizji i wypadków (w porównaniu z 2017 rokiem to mniej o około 200), we Francji 5,2 tysięcy (wzrost z 4,5 tysięcy), we Włoszech 5,2 tysięcy (wzrost z 4,4 tysięcy). Łącznie, w tych czterech krajach polscy kierowcy byli sprawcami 46,3 tysięcy zdarzeń (71,7 procent wszystkich odnotowanych).

Wzrosła nie tylko ogólna liczba zdarzeń, ale i liczba kolizji i wypadków spowodowanych przez kierowców poruszających się pojazdami z polskimi rejestracjami, ale bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. W 2018 PBUK pokryło z tego tytułu 493 świadczenia (o 18,8 procent więcej niż w 2017 roku). Wartość szkód za 2018 to 8,7 miliona złotych, za 2017 – 11,9 miliona złotych. W sumie, w ubiegłym roku polskie firmy ubezpieczeniowe wypłaciły 1,3 miliarda złotych odszkodowań za wypadki spowodowane przez polskich kierowców poza krajem.

Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, skomentował najnowsze dane: „Kolejny raz obserwujemy niepokojący wzrost liczby zdarzeń powodowanych przez naszych zmotoryzowanych na zagranicznych drogach. Wjeżdżając na szosy innych państw należy wziąć pod uwagę, że często obowiązują na nich inne przepisy niż Polsce. Można odnieść wrażenie, że nasi zmotoryzowani niewiele sobie z tego robią. Daje o sobie znać przekonanie o własnych umiejętnościach i brak poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze”. Zdaniem Wichtowskiego, wzrost kolizji i wypadków spowodowanych przez polskich kierowców poza krajem jest „pochodną intensywnej migracji, nieumiejętności dostosowania się do odmiennych zasad i zachowań na zagranicznych drogach, jak i niskiej kultury prowadzenia pojazdów”.

* Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to organizacja zakładów ubezpieczeń, które (na terenie Polski) prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przynależność do PBUK jest obowiązkowa.

 

Foto: Lic. CC0, https://pixnio.com/people/male-men/sunglasses-driver-car-wheel-vehicle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostrzeżenia pogodowe od Met Office. To będzie deszczowy tydzień!

Top10 czy parszywa dziesiątka? To oni powalczą o schedę po May