w ,

Tłumacz w Wielkiej Brytanii, czyli kto, gdzie i za ile

Zacznijmy od tego, że w Wielkiej Brytanii nie istnieje status tłumacza przysięgłego. Proszę się zatem nie dziwić, jeśli osoba wykonująca dla Państwa tłumaczenie, będzie określać się mianem tłumacza certyfikowanego. Tłumaczenie wykonane przez lingwistę w UK będzie zawierało oświadczenie (certyfikat) osoby wykonującej zlecenie o zgodności oryginału z jego tłumaczeniem; stąd nazwa certified translator (tłumacz certyfikowany). Angielskie prawo nie reguluje przepisów związanych z zawodem tłumacza pisemnego/ustnego. Jak zatem upewnić się, że osoba podająca się za tłumacza posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu w UK, a jej stawki są zgodne z prawem?

Cena na oko?

Szukając tłumacza w Wielkiej Brytanii kierujemy się głownie ceną i terminem wykonania zlecenia. Na początek dostajemy wstępną wycenę i czas realizacji. Zazwyczaj stawkę ustala się na podstawie rodzaju dokumentu, terminologii i ilości słów/znaków. Standardowe zaświadczenia, akty i certyfikaty mają swoją stałą cenę, gorzej jest z tłumaczeniem specjalistycznym. Dokumenty o treści technicznej, medycznej lub prawnej wymagają od tłumacza większej wiedzy merytorycznej, zatem cena ich tłumaczenia jest zdecydowanie wyższa, a czas realizacji dłuższy. Ponieważ nie da się określić ceny na oko – o co często proszą klienci dzwoniący do biura – zwyczajowe jest wysyłanie tekstów do wyceny, aby uniknąć przykrych niespodzianek przy płaceniu.

Przyjmuje się, że strona rozliczeniowa to 1500-1800 znaków ze spacjami, czyli od 250 do 350 słów na stronie A4. Niestety są to tylko ogólnie przyjęte kryteria, a każdy tłumacz ma prawo kierować się swoim indywidualnym cennikiem. Warto jest zatem popytać o wycenę w kilku agencjach lub u samego źródła. Uwaga: Warto swoje zapytanie kierować bezpośrednio do tłumaczy. Agencje jako pośrednik mają zazwyczaj wyższe stawki i dodatkowo wliczają podatek VAT.

Z reguły do ceny warto doliczyć 10-15% stawki początkowej. Dlaczego? Język polski jest opisowy i często zdarza się, że ilość słów/znaków w oryginalnym tekście angielskim jest mniejsza, niż w jego polskim tłumaczeniu i odwrotnie.

Sprawdzony tłumacz, wysoka jakość

Status tłumacza przysięgłego funkcjonuje tylko w Polsce, a każdy tłumacz wpisany jest na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, zatem łatwo zweryfikować takiego usługodawcę (link tu – KLIK).

tlumacz_certyfikowany_jezyka_polskiego_UK_Kent_MaidstonePrzepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii nie określają jasno praw i obowiązków tłumacza pisemnego, a tym bardziej jego stawek. Teoretycznie każdy, kto posługuje się językiem angielskim może określać się mianem tłumacza. Jak zatem odróżnić tłumaczy profesjonalnych od amatora? Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia czyiś kwalifikacji zawodowych jest poproszenie o potwierdzenie znajomości zawodu:

  1. 1. Dyplom wyższej uczelni (stopień Bachelor lub Master) specjalność translatoryka, tłumaczenia ustne (Translation/Interpreting) lub inne studia lingwistyczne.
  2. 2. Certyfikat specjalistycznego kursu dla tłumacza ustnego (Diploma in Legal/Medical Interpreting)
  3. 3. Członkostwo w jednym z rozpoznawalnych stowarzyszeń dla tłumaczy ustnych i pisemnych. Osoba taka może nie legitymować się żadnym rozpoznawalnym dokumentem potwierdzającym jej kwalifikacje, ale może pochwalić się dużym dorobkiem zawodowym, który został zweryfikowany przez daną organizację.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ lingwista, który zawodowo zajmuje się tłumaczeniem w Anglii  jest świadomy istnienia Kodu postępowania (Code of Professional Conduct), który nie zawsze jest znany i przestrzegany przez tzw. laików. Chodzi tu głównie o zachowanie tajemnicy zawodowej, bezstronności i uczciwości wobec każdego klienta.

W przeszłości zdarzało się, że urzędnicy w Polsce odrzucali tłumaczenia wykonane w UK powołując się na przepisy państwa polskiego. Obecnie większość urzędów w Polsce honoruje już tłumaczenia certyfikowane wykonane w Wielkiej Brytanii, jednak dobrze jest upewnić się wcześniej, czy dany urząd zaakceptuje taki dokument.

Natomiast wszystkie brytyjskie instytucje akceptują tłumaczenie wykonane przez tłumaczy certyfikowanych, bez wyjątku.

 

Foto: Flickr (li. CC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbiegły byk widziany na drodze A228 w Pembury

Wybory do Sejmu i Senatu 2015: wysoka frekwencja i sporo incydentów