w ,

Notariusz w Wielkiej Brytanii

Zdarza się, że sytuacja życiowa nie pozwala nam na powrót do kraju w celu sporządzenia aktu notarialnego. Życie jest nieprzewidywalne i często pewne dokumenty potrzebne nam są na „już”. Nie zdajemy sobie sprawy, że w zasadzie wszystkie czynności notarialne mogą zostać wykonane na terenie Wielkiej Brytanii bez potrzeby powrotu do Polski.

Pełnomocnictwo lub upoważnienie może zostać udzielone przez osobę mieszkającą w WB osobie mieszkającej w Polsce. Pełnomocnik będzie w stanie dokonać wszelkich czynności prawnych, np. wymeldować, odebrać/złożyć dokumenty, sprzedać/kupić nieruchomość, przyjąć lub odrzucić spadek, itd. przy pomocy dokumentu potwierdzonego przez notariusza w WB. Nasz notariusz sporządza dokumentację do wykorzystania w każdym kraju świata, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Nie wszyscy prawnicy są równocześnie notariuszami i należy zachować ostrożność w instruowaniu „notariusza” przez Internet, bądź takiego, który nie jest członkiem stowarzyszenia notariuszy. W Internecie, niestety, jest wiele adresów, które należy omijać jeżeli chcą Państwo mieć rzetelnie wykonany akt notarialny, uznawany na terenie Polski.

Notariusze w Anglii i Walii zajmują się wszelkiego typu urzędowymi sprawami niespornymi. Notariusz przygotowuje akty notarialne, w tym akty obowiązujące, będące dokumentami uprawomocnionymi głównie w Anglii i Walii i uznawanymi na całym świecie. Czynności obejmują sporządzanie projektów, przeglądanie i objaśnianie dokumentów prawnych do przedkładania poza granicami Wielkiej Brytanii.

Notariusze są upoważnieni i upełnomocnieni do przeprowadzania wszelkiego rodzaju prac urzędowych prowadzonych przez adwokatów, innych niż postępowanie w sprawach spornych. Zgodnie z tym, notariusze mają do czynienia z przenoszeniem własności nieruchomości, zatwierdzaniem testamentu i rozporządzeniami na wypadek śmierci oraz wszelkimi innymi niespornymi urzędowymi działaniami handlowymi i prywatnymi.

Akty notarialne występują w formie prywatnej albo urzędowej. W pierwszym przypadku notariusz uzupełnia świadectwo notarialne poprzez poświadczenie dokumentu i jego treści, tym samym przekształcając go w akt notarialny.
Dokument prawny sporządzony przez notariusza w formie urzędowej to dokument, który zawiera potwierdzenie tożsamości, zdolności prawnej i zrozumienie dokumentu oraz świadomości treści, a także potwierdzenie upoważnienia do zawarcia transakcji na przykład w przypadku osoby prawnej, jak również poświadczenie treści po jej zweryfikowaniu.

19427906_s

Usługi kancelarii H & R Hughes Solicitors obejmują:

  • Sporządzanie notarialnych zaświadczeń potwierdzających własnoręczność podpisów na dokumentach prywatnych i biznesowych, jak również zaświadczeń potwierdzających zgodność fotokopii z oryginałem
  • Poświadczanie przy podpisywaniu dokumentów
  • Wykonywanie tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych, jak również poświadczanie i uwierzytelnianie tłumaczeń wykonanych przez innych tłumaczy
  • Sporządzanie aktów notarialnych w języku polskim zgodnych z wymaganiami prawa polskiego co do formy, jak również sporządzanie innych dokumentów w języku polskim wymagających tylko poświadczenia podpisu
  • Przyjmowanie międzynarodowych deklaracji, oświadczeń pod przysięgą oraz poświadczeń
  • Sporządzanie międzynarodowych pełnomocnictw i upoważnień
  • Sporządzanie opinii na temat aspektów prawa angielskiego do użytku w sądach i urzędach poza granicami Anglii i Walii
  • Poświadczanie transakcji i wydarzeń/ występowanie w charakterze świadka przy zawieraniu transakcji i przy różnego rodzaju wydarzeniach.Jeżeli potrzebują Państwo pomocy notariusza, prosimy o kontakt pod numerem: 07916 940474  lub kontakt mailowy Marta Konieczna: konieczna.interpreter@gmail.com


              Ciekawostka:

Zawód notariusza ma długą i ciekawą historię. Stowarzyszenie Notariuszy (The Notaries Society of England and Wales) reprezentuje około 900 notariuszy (notaries lub notaries public) w Anglii i Walii. Stowarzyszenie zostało założone w 1882 roku, a zarejestrowane w roku 1907. Notariusze są mianowani z upoważnienia arcybiskupa Canterbury od 1553 roku w oparciu o ustawę Ecclesiastial Licenses Act i podlegają regulacjom jednego z najstarszych sądów w Anglii, Court od Faculties. Notariusze w Anglii i Walii stanowią trzecią i najstarsza profesję prawniczą w Wielkiej Brytanii. Wywodzą się oni z czasów najazdu Rzymian na Brytanię.

Autorka: Marta Konieczna, prawnik  w kancelarii Ellis Hass & Co Solicitors. Marta specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w prawie spadkowym numer kontaktowy numer kontaktowy –  0121 746 3002.

www.ehsolicitors.co.uk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pijany Polak chciał wysiąść z samolotu w trakcie lądowania

Studia w Wielkiej Brytanii, czyli nie taki diabeł straszny