w ,

Rządowy plan walki z koronawirusem w UK. Co zakłada? (Najważniejsze punkty)

W najgorszym momencie co piąty pracownik w Wielkiej Brytanii może zachorować, u szczytu epidemii policja będzie zmuszona do pomijania zgłoszeń o niskim priorytecie a niektóre niepilne świadczenia medyczne mogą być realizowane z opóźnieniem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Boris Johnson przedstawił rządowy plan walki z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Ma on na celu ograniczenie liczby zakażeń i uchronienie przed chorobą mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Plan działania ma 27 stron. Strategia obejmuje cztery pola:

* powstrzymanie wybuchu epidemii

* opóźnienie rozprzestrzeniania się wirusa

* łagodzenie skutków choroby po jej ustaleniu

* prowadzenie programów badawczych mających na celu poprawę diagnostyki i leczenia choroby wywołanej przez COVID-19.

Dokument rządowy jest dostępny pod tym linkiem: https://assets.publishing.service.gov.uk/

Oto najważniejsze punkty rządowego planu walki z koronawirusem.

Informacje ogólne

* Najgorszy scenariusz zakłada, że nawet co piąty brytyjski pracownik będzie chory/w izolacji, a więc niezdolny do pracy. Oznacza to, że zdrowe osoby będą musiały liczyć się z tym, że spadnie na nie większa ilość obowiązków – zarówno zawodowych, jak i tych wynikających z konieczności sprawowania opieki nad słabszymi osobami.

* W związku z ryzykiem epidemii, mieszkańcy Wielkiej Brytanii powinni mieć świadomości, że mają wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa. Rząd przypomina o konieczności dokładnego i regularnego mycia rąk. Prosi też mieszkańców Wielkiej Brytanii o to, by nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji, a wiedzę na temat koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby czerpali z wiarygodnych źródeł (to będzie zapobiegać panice).

* Mieszkańcy Wysp powinni też zapewnić sobie i bliskim aktualne szczepienia, regularnie upewniać się co do stanu zdrowia członków swojej rodziny, przyjaciół czy sąsiadów.

* Przed wyjazdem z kraju powinni też zapoznać się ze wskazówkami i zaleceniami wydawanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Służba zdrowia

* Z uwagi na zagrożenie koronawirusem brytyjska służba zdrowia może zostać znacząco przeciążona. W przypadku wybuchu epidemii – będzie przeciążona jeszcze bardziej. Rząd oczekuje, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii podejdą do tej kwestii ze zrozumieniem.

* Planowane zabiegi i operacje o niskim priorytecie mogą być przekładane.

* Możliwe, że byli pracownicy NHS (na przykład emerytowani lekarze i pielęgniarki) oraz pracownicy przebywający na urlopach zostaną poproszeni o „powrót do służby”.

* Pacjenci szpitalni w dobrym stanie mogą być wypisywani we wcześniejszym terminie, z zaleceniem kontynuowania leczenia czy rekonwalescencji w warunkach domowych.

* Rząd zapewnia, że posiada niezbędne zapasy leków dla NHS, odzież i sprzęt ochronny.

* Rząd posiada też odpowiednią strategię redystrybucji kluczowych leków i potrzebnego sprzętu, który będzie w razie konieczności wysyłany do placówek NHS i opieki społecznej.

* W przypadku zachorowania, wskazaniem dla większość pacjentów będzie samoizolacja i stosowanie leków bez recepty. Rząd liczy na to, że osoby, u których choroba będzie miała łagodny przebieg zrozumieją, że priorytetem służby zdrowia jest pomoc pacjentom w cięższych stanach.

Policja i wojsko

* W przypadku, gdy znacząca liczba funkcjonariuszy będzie niedyspozycyjna z powodu choroby, policja będzie zmuszona do skoncentrowania się jedynie na poważnych przestępstwach i utrzymaniu porządku publicznego (zgłoszenia o niższym priorytecie nie będą realizowane na bieżąco).

* W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa policja i pracownicy służby zdrowia mogą otrzymać uprawnienia do zatrzymania osób podejrzanych o bycie zarażonymi.

* Siły zbrojne będą w stanie gotowości, aby wspierać działania policji. Żołnierze będą pomagać nie tylko w utrzymaniu porządku publicznego, ale i w dostarczaniu szpitalom zapasów leków czy sprzętu.

Szkoły, praca, spotkania

* Jeśli wirus będzie się rozprzestrzeniał na dużą skalę, możliwe, że dojdzie do zamknięcia szkół i innych placówek edukacyjnych.

* Jeśli będzie to możliwe, brytyjscy pracownicy będą zachęcani do tego, by wykonywać swoje obowiązki z domów.

* Ograniczone zostaną też imprezy masowe, w mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą zachęcani do ograniczania spotkań towarzyskich.

* Ponieważ niektóre szkoły już zostały zamknięte, Departament Edukacji powołał specjalną infolinię, która ma pomóc w komunikacji z rodzicami i uczniami. Numer infolinii to: 0800 046 8687. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Rola rządu

* W każdym departamencie zostanie powołana osoba odpowiedzialna za kwestie związane z koronawirusem.   Ministerstwo Obrony zapewni w razie potrzebny dodatkowe wsparcie. Jeśli wirus stanie się bardziej rozpowszechniony, zintensyfikowana zostanie komunikacja rządu z Parlamentem, opinią publiczną i mediami.

Informacje ogólne

* Rząd przypomina, że omawiany szczep koronawirusa jest nowy i ludzie nie mają na niego odporności, co oznacza, że „COVID-19 ma potencjał do szerokiego rozprzestrzeniania się”.

* Wszyscy są podatni na zarażenie się wirusem, dlatego „bardziej prawdopodobne jest, że problem w znacznym stopniu dotknie Wielką Brytanię”.

* W wyniku wybuchu ewentualnej epidemii może nastąpić wzrost liczby zgonów – „zwłaszcza wśród grup szczególnie wrażliwych i starszych”.

* U większości osób choroba przebiega w sposób od łagodnego do umiarkowanego, podobnie jak grypa sezonowa. Niektórzy chorzy wymagają jednak opieki szpitalnej z powodu rozwoju zapalenia płuc.

* Zarażeniem zagrożone są też najmłodsze dzieci, jednak choroba rozwija się przede wszystkim u osób powyżej 20. roku życia.

* Główny konsultant medyczny Anglii, profesor Chris Whitty powiedział, że „prawdopodobnie około 1 procent osób zarażonych tym wirusem może umrzeć”, ale śmiertelność jest zależna od wieku pacjentów.

* Profesor Whitty podkreślił, że „nie ma dowodów na to, że wirus jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci”, ale dodał, że „śmiertelność osób zakażonych w wieku powyżej 80 lat jest znacznie wyższa ”.

* Whilty zaznaczył jednak, że przeważająca większość pacjentów „przetrwa” koronawirusa, dotyczy to także osób w podeszłym wieku.

Poniżej umieszczamy aktualizowaną w czasie rzeczywistym mapę pokazującą kraje i liczbę przypadków wystąpienia koronawirusa (zachorowań, wyleczeń i śmierci).

 

Foto: CDC.gov

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wywiad z The Sixpounder. „Graliśmy na trasach w UK już dwukrotnie i cały czas jest nam za mało”

Co piąte dziecko w UK miewa koszmary z obawy przed zmianą klimatu i zanieczyszczeniem środowiska